dr. Andrzej Mądrala

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych