Daniel Gryt

Dyrektor ds. Komunikacji i Marketingu, TAURON Polska Energia S.A.