Cezariusz Lesisz

Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu