Artur Warzocha 

Prezes Zarządu TAURON Nowe Technologie S.A.

Prezes Zarządu TAURON Nowe Technologie S.A., spółki zajmującej się wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań w zakresie usług elektroenergetycznych, OZE, elektromobilności oraz modernizacji i utrzymania oświetlenia drogowego. 

Wcześniej Wiceprezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zastępca dyrektora Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Doświadczony kontroler Najwyższej Izby Kontroli. Wykładowca akademicki – autor wielu artykułów naukowych nt. administracji publicznej i samorządu terytorialnego. 

Senator Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji, Wicewojewoda Śląski, a wcześniej doradca Wojewody Śląskiego jako pełnomocnik ds. integracji województwa, asystent polityczny Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i rzecznik prasowy Wojewody Częstochowskiego. 

Radny Miasta Częstochowy III i IV kadencji oraz radny Sejmiku Województwa Śląskiego IV kadencji.