ANTONI KONOPKA

Członek Zarządu Województwa Opolskiego 

Urodził się w 1959 roku w Nysie. Absolwent Akademii Rolniczej we Wrocławiu (kierunek zootechnika) oraz studiów podyplomowych w zakresie finansów i bankowości Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, właściciel gospodarstwa rolnego, były prezes Izby Rolniczej w Opolu, od 2002 do 2010 pełnomocnik prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dyrektor opolskiego oddziału regionalnego, radny województwa kadencji 2002 – 2006, 2014-2018 oraz obecnej.
W Zarządzie Województwa poprzedniej kadencji kolejno pełnił funkcję Wicemarszałka a następnie Członka Zarządu i zajmował się sprawami z zakresu ochrony środowiska, rozwoju wsi i rolnictwa oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Obecnie w Zarządzie Województwa pełni funkcję Członka Zarządu i zajmuje się również wyżej wymienioną tematyką. Żonaty, dwoje dzieci.