Aleksandra Bluj

Wiceprezes Zarządu GPW Benchmark S.A

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. Od ponad 10 lat związana aktywnie z sektorem finansowym.

Przed objęciem stanowiska Wiceprezesa Zarządu GPW Benchmark S.A. zatrudniona w spółce na stanowisku Managera ds. Analiz i Strategii, odpowiedzialna za prowadzenie reformy wskaźników referencyjnych WIBID i WIBOR oraz działania związane z rozwojem produktów uwzględniających cele zrównoważonego rozwoju.

Przed rozpoczęciem pracy w GPW Benchmark S.A. pracowała w zespołach zajmujących się analizą gospodarczą i strategią rynku stopy procentowej w Banku Pekao S.A. oraz PKO Bank Polski S.A. W czasie pracy na rynku finansowym związana była również z Ipopema Securities.

Posiada doświadczenie w zakresie tradingu skarbowych oraz nieskarbowych papierów dłużnych, jak również plasowania obligacji korporacyjnych Prelegentka licznych konferencji zakresu funkcjonowania rynku finansowego oraz gospodarki, w tym przede wszystkim w obszarze rozwoju wskaźników referencyjnych oraz wpływu celów zrównoważonego finansowania na funkcjonowanie rynku kapitałowego.