Przemysław Żydok

Fundacja Aktywizacja

Fundacja Aktywizacja działa od 1990 roku. Bazując na wieloletnim doświadczeniu w realizacji działań aktywizacji zawodowej zbudowaliśmy kompleksowy model, który uwzględnia zarówno potrzeby osób z niepełnosprawnościami, jak i pracodawców oferujących zatrudnienie.Kształtując ofertę świadczonych przez Fundację usług kierujemy się zarówno aktualnymi potrzebami osób z niepełnosprawnościami, jak i dynamicznie zmieniającymi się warunkami gospodarczymi. 

Pomagamy osobom z niepełnosprawnościami z całego kraju w podnoszeniu ich kwalifikacji oraz kompetencji społeczno-zawodowych, znalezieniu pracy lub jej zmianie, a pracodawcom oferujemy doradztwo w obszarze zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, szkolenia i pośrednictwo pracy. 

Jesteśmy również aktywni w procesach rzeczniczych – współpracując z wieloma podmiotami dbamy o to, by problemy osób z niepełnosprawnością były dostrzegane przez każde gremium. Założyliśmy i koordynujemy do dziś Grupę ON Inclusion 14-20, która przyczyniła się do wdrożenia zasad dostępności do projektów unijnych.

Nasz zespół liczy prawie 140 osób, a współpracuje z nami ok. 200 wolontariuszy. Działania prowadzimy w siedmiu Oddziałach i sześciu Filiach, zlokalizowanych w trzynastu województwach.