Monika Krzyżanowska

Założycielka Fundacji One Day

Czuwa nad zgodnością działań z wyznaczonymi celami i misją fundacji. Na co dzień poszukuje osób, które chcą pomagać, a także tych, którzy tej pomocy potrzebują. Wędruje przez Polskę szkoląc dzieci w Placówkach, fundując kursy zawodowe dla usamodzielniającej się młodzieży oraz po prostu rozmawiając, bo czasem taka rozmowa potrafi zmienić wszystko.

Fundacja One Day powstała po to, by wspierać młodzież i dzieci z domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych poprzez dwie niezależne inicjatywy: #GWIAZDKĘ ONE DAY organizowaną raz w roku oraz całoroczny projekt #USAMODZIELNIENI. POWSTAŁA Z WŁASNYCH DOŚWIADCZEŃ i jest tworzona wspólnie z dziećmi.