Michał Chrzan

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Szansa

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego na kierunku prawo. Od 2007 r. członek Stowarzyszenia "Szansa" w Oświęcimiu - następnie od 2011 r. Wiceprezes Zarządu, a od 2015 r. C. Stowarzyszenie, którego misją jest organizowanie aktywności społecznej na rzecz dziecka i rodziny, głownie poprzez prowadzenie na terenie miasta Oświęcim placówek wsparcia dziennego. Od 2011 r. Radny Miasta Oświęcim oraz członek Rady Osiedla "Zasole". Mocno zaangażowany w sprawy swojego miasta Oświęcim, w szczególności osiedla Zasole, na którym mieszka. Od 2014 r. pracownik instytucji samorządowych na szczeblu powiatowym i wojewódzkim.