Marta Smorczewska

Prezes Fundacji Dorastaj z Nami

Pomagamy dzieciom bohaterów poległych lub poszkodowanych na służbie.
Budujemy szacunek dla służb publicznych.
Niesiemy pomoc psychologiczną dzieciom, które znalazły się w kryzysie.
Zapewniamy wykształcenie, finansując szkoły, studia, korepetycje i zajęcia pozalekcyjne.
Pomagamy młodym ludziom wejść na rynek pracy.
Gwarantujemy wsparcie doradcy edukacyjnego.
Jesteśmy z naszymi podopiecznymi w ich codziennych zmaganiach, dając im nasz czas, radę i serce.
Wspieramy dzieci i młodzież dopóki się uczą – nawet do 25 roku życia.