Marta Grabek-Niekraszewicz

Członek Zarządu Krakowskiego Forum Organizacji Społecznych KraFOS

Najważniejszy jest dla niej człowiek w potrzebie. 

Jest absolwentką pedagogiki oraz studiów podyplomowych z zakresu organizacji pomocy społecznej oraz z zakresu Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Pomocy Społecznej - Szkoły Opieki Duszpasterskiej św. Jana Bożego.

Członek Zarządu Krakowskiego Forum Organizacji Społecznych KraFOS. Od 20 lat aktywnie działa w III sektorze i świecie polityki społecznej. Koordynuję, animuje i buduje takie działania, które niosą pomoc, zmianę społeczną oraz realnie wpływają na lepsze jutro. 

Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi oraz sektorem biznesu inspirując, wspierając oraz inicjując szereg działań społecznych. Efekt synergii i zmiana społeczna jakie zachodzą dzięki ich zaangażowaniu są dla niej sukcesem.

Rozwija przykłady współpracy międzysektorowej w nurcie win win oraz wdraża modele wsparcia holistycznego w jednostkach pomocy społecznej oraz podmiotach wspierających.

Nieustannie angażuje się w działania edukacyjne i rzecznicze zorientowane na organizacje pozarządowe, wszystko po to aby III sektor działał coraz efektywniej i czynił coraz więcej dobra.

Tysiące osób, które uzyskały pomoc, setki organizacji pozarządowych i innych podmiotów, które otrzymały narzędzia i wiedzę i środki, to jej kapitał i motywacja do dalszych działań.

Na co dzień aktywnie działa w Krakowskim Forum Organizacji Społecznych KraFOS. Angażuje się we flagowe działania prowadzone przez KraFOS - Okręgowy Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, którego jest dyrektorem oraz Centrum Obywatelskie – ul. Reymonta 20.

Wspiera rodziny prowadząc poradnię Rodzina w Centrum.

Od wielu lat współpracuje również z administracją rządową oraz samorządami jako ekspert w zakresie oceny i analizy wniosków konkursowych składanych zarówno przez organizacje pozarządowe jak i podmioty publiczne. Konsultuje również projekty ustaw, rozporządzeń oraz programów. Jestem członkiem Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie, Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi powołanych przez Wojewodę Małopolskiego oraz Rady Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa.

Jej pomysłem zrodzonym w pandemii jest akcja KraFOS #Pomagamy Razem, w ramach której uruchomione zostało wsparcie psychologiczne dla medyków walczących z pandemią, organizowano również pomoc finansową oraz rzeczową dla Domów Pomocy Społecznej i szpitali.