Małgorzata Janik Jankowska

Prezes Fundacji - Instytut Komplementarnego Wsparcia Rodziny FOREST

Od 26 lat w szkolnictwie specjalnym jako pedagog specjalny, neurologopeda, oligofrenopedagog. Mediator karny, ekspert MEN ( w latach 2016-2020) szkolnictwo specjalne. Przewodniczaca - pozdespołu parlamentarnego do spraw dzieci z Autyzmem. Wykładowca akademicki. Prezes Fundacji-Instytut Komplementarnego Wsparcia Rodziny FOREST.

Fundacja Forest zajmuje się diagnostyką i pomocą dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych z dysfunkcjami rozwojowymi. Szkolimy, wspieramy, prowadzimy sprawy mediacyjne na terenie całego kraju. Projekty i wszelkie pozyskane fundusze służą rehabilitacji całych rodzin, w tym rodzin zastępczych. Organizujemy istotne w powyzszych tematach konferencje miedzynarodowe, krajowe słuzące poszerzaniu wiedzy calego społeczeństwa. Porwadzimy w woj. opolskim tzw. Białe soboty, podczas których badamy zburzenia słuchowe, gotowość szkolno- przedszkolną, autyzm, Asperger, mutyzm.