Magdalena Sekuła

STOWARZYSZENIE POKOLENIE

Od 25 lat Stowarzyszenie Pokolenie promuje wartości związane z ideami wolnego społeczeństwa, tworzeniem i obroną mechanizmów gospodarki wolnorynkowej, poszanowaniem tradycji i kultury polskiej. Zajmuje się organizacją pomocy humanitarnej i wsparciem ruchów demokratycznych na całym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem Ukrainy - od 2014 roku aż do dziś wozi na front najpotrzebniejsze rzeczy: od środków medycznych, pojazdów sanitarnych po żywność, odzież czy środki ochrony osobistej. Organizuje ewakuacje chorych z terenów objętych działaniami wojennymi. Realizuje programy integrujące uchodźców z Ukrainy w lokalnych społecznościach.