Leszek Pierzchała

Fundacja Ludzi z Potencjałem

Leszek Pierzchała - Pedagog, mediator , certyfikowany Coach EMCC, praktyk dialogu motywującego ins., profilaktyk
Twórca i realizator kampanii o charakterze społeczno - edukacyjnym dla dzieci, młodzieży i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Swoje doświadczenie zawodowe w obszarze pedagogiki zdobywał pracując na stanowiskach wychowawcy w Domu Dziecka, pracownika socjalnego i asystenta rodziny w jednostkach pomocy społecznej, trenera umiejętności miękkich dla rodziców pełniących funkcję rodzin zastępczych. Wieloletnia praktyka w pracy w obszarze pomocy społecznej, pozwala na trafne diagnozy i strategiczne oddziaływania.
Autor programów dla młodzieży wykluczonej społecznie oraz zagrożonych demoralizacją i uzależnieniami. Autor i współautor kampanii edukacyjnych pogłębiających wiedzę społeczną w obszarze autyzmu oraz umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami.

Misja Fundacji
Budowanie relacji partnerskich opartych na zaufaniu, odpowiedzialności i zaangażowaniu, aby umożliwiać współpracę na rzecz lepszego jutra, poprzez podnoszenie świadomości i sprawczość społeczeństwa, jednocześnie wspomagając przedsiębiorstwa na rynku przyszłości, w zgodzie z zasadą win-win i zrównoważonego rozwoju.
INNOWACYJNOŚĆ
Innowacyjnością staje się twórcza realizacja konceptu łączenia potencjału społecznego i świata biznesu. Rejestrujemy i analizujemy otaczającą nas rzeczywistość – poszukujemy rozwiązaniu problemów i wdrażamy udogodnienia. Rozwijamy potencjał współpracując z ludźmi ze świata nauki i biznesu. Aktywnie współdziałamy z ośrodkami pomocy społecznej, organizacjami nonprofit, szkołami, towarzystwami naukowymi, placówkami wychowawczymi, jak i z przedsiębiorcami. Łączymy te światy relacją wygrany-wygrany, by móc umożliwiać rzetelną i długofalową współpracę.
ZAUFANIE
Zaufanie, odpowiedzialność oraz szacunek to podstawowe zasady Naszych interakcji
i komunikacji z partnerami. Dzięki nim możliwe jest zawieranie partnerskich, dżentelmeńskich umów związanych z podejmowaniem działań.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Realizacja zadań i projektów mających na celu budowanie relacji partnerskich. Modelowanie współpracy, współzależność i współdziałanie na rzecz lepszej jakości wykonywanych zadań. Wspieramy akcje charytatywne, uzdolnioną młodzież, przeciwdziałamy marginalizacjom społecznym, jak również działamy na rzecz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Zdajemy sobie sprawę, jak wielki wpływ ma rozwój świadomości społeczeństwa na przyszłość świata. Realizując Nasze cele dbamy o środowisko i wspieramy rozwój ekologii przez edukację podczas wykonywania zadań.
ZAANGAŻOWANIE
Dokładamy wszelkich starań, by podnosić kompetencje własne oraz dzielimy się wiedzą, by stwarzać możliwość realizacji modelu współpracy i współdziałania. Jesteśmy grupą ludzi wychodzącą naprzeciw potrzebom. Angażujemy się i wykorzystujemy własne zasoby, by móc wspierać człowieka.