Krzysztof Kosiński i Anna Węgrzynowicz

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Krzysztof Kosiński - Wiceprezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
Anna Węgrzynowicz- Dyrektor ds. Organizacyjnych, Rzecznik Prasowy
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych została powołana, by reprezentować interesy swoich Członków w zakresie stanowionego prawa. POPON to największy związek zrzeszający przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Prowadzi swoją działalność od 1995 roku. Skupia blisko 600 firm i instytucji, które zatrudniają łącznie około 65 tys. pracowników, w tym ponad 35 tys. osób niepełnosprawnych. Organizacja prowadzi swoje biura w dziewięciu największych miastach Polski.Jesteśmy „tubą”, która nagłaśnia problemy pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Dlatego odbywamy szereg spotkań z najważniejszymi przedstawicielami Sejmu, Senatu oraz Ministerstw i żądamy rzetelnej debaty na temat ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.Dzięki naszym działaniom wiele wprowadzonych zmian ustawowych w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych nie jest tak restrykcyjnych jak pierwotnie zakładano.Każdego dnia propagujemy ideę zatrudniania osób niepełnosprawnych. Widzimy w tym wielką szansę dla krajowej gospodarki. Także z tą myślą organizujemy szkolenia, konferencje i kongresy, które jednoczą i scalają naszych Członków.Tych pracodawców, którzy w szczególny sposób są otwarci na problem zatrudniania osób niepełnosprawnych, corocznie wyróżniamy wręczając statuetkę Lodołamacza. Wiemy, że w ten sposób zachęcamy do tworzenia nowych miejsc pracy. Jest to nagroda niezwykła, o czym świadczy zainteresowanie najważniejszych regionalnych i ogólnopolskich mediów, a także to, że od 2007 roku konkurs objęty jest Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP.