Katarzyna Szewczyk

Przedstawiciel Stowarzyszenia "Szara Zebra"

Stowarzyszenie „Szara Zebra" powstało z początkiem 2022 roku w odpowiedzi na potrzeby lokalnego środowiska oraz ogółu społeczeństwa.
Aby kształtować postawy szacunku wobec każdego człowieka oraz wrażliwości na jego potrzeby.
Aby wszechstronnie wspierać rozwój młodzieży i osób niepełnosprawnych.