Joanna Musiał

Przedszkole Integracyjne Kęty

Jesteśmy przedszkolem  z 6 oddziałami ( 5 oddziałów, w tym cztery integracyjne znajdują się w budynku przedszkola, jeden oddział zamiejscowy znajduje się w SP nr 2).

Nasze przedszkole to miejsce pełne ciepła i radości, w którym każdy przedszkolak odnajduje zarówno przyjaźń, jak i radość z odkrywania otaczającego go świata. Dajemy dzieciom poczucie bezpieczeństwa, akceptacji swojej osoby, równowagi emocjonalnej poprzez odpowiednio dobrane metody i formy pracy.

Nauczyciele to kreatywni pedagodzy posiadający wysokie kwalifikacje, doświadczenie, zaangażowanie oraz pasję nauczania. Swoja pracę opierają na dialogu z rodzicami, którzy pełnią ważną rolę w codziennym życiu placówki. Dzieciom niepełnosprawnym pomagają również zatrudnieni specjaliści - oligofrenopedagog, psycholog, logopeda, rehabilitant, surdopedagog oraz tyflopedagog.