Fundacja Pozytywnych Idei

Fundacja Pozytywnych Idei to organizacja wspierająca kreatywne podmioty, instytucje i osoby. Przyczynia się do promocji ważnych dla Polski działań i inicjatyw. Współpracuje z mediami krajowymi i międzynarodowymi, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami, których celami są działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób marginalizowanych.

Fundacja jest współorganizatorem akcji społecznych, wydarzeń proekologicznych i inicjatyw na rzecz środowiska, np. Szczyt Klimatyczny TOGETAIR
Fundacja jest również wydawcą książki pt. „Narodziny Polskiego Paraolimpizmu” autorstwa Jerzego Becka. Książka odsłania kulisy i konsekwencje towarzyszące polskim paraolimpijczykom.