Artur Niemczyk

Prezes Polskiego Zespołu Humanitarnego

Prowadzimy działania humanitarne dla ofiar wojen, epidemii, klęsk żywiołowych oraz pomocowe dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i najuboższych.
Specjalizujemy się w organizacji doraźnej oraz specjalistycznej pomocy humanitarnej, medycznej i sanitarnej.
Zajmujemy się promocją postaw obywatelskich i szerzeniem świadomości na temat problemów migracyjnych w dzisiejszej Europie. Działamy w Ukrainie, Gruzji, Kolumbii, Armenii, na Bałkanach.