Anna Kapusta

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością

Jest absolwentką Pedagogiki Ogólnej, specjalność Terapia Pedagogiczna na Uniwersytecie Jagiellońskim (2000). Ukończyła studia Podyplomowe Organizacja Pomocy Społecznej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie (2011). W latach 2000- 2007 pracowała w Ośrodku Adopcyjna – opiekuńczym Stowarzyszenia „Pro Familia” w Krakowie, (pedagog, trener rodzinnej opieki zastępczej, 2006-2007 pełniłam obowiązki dyrektora Ośrodka).

Od 2008r pracuje w Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzinami. Od 2000 r. prowadzi placówkę wsparcia dziennego dla osób dorosłych – Oddział Wsparcia dla Dorosłych, przekształcony w 2016r w Środowiskowy Dom Samopomocy „Magiczny Dom” jest to specjalistyczna placówka dla osób z głęboką, sprzężoną niepełnosprawnością.

W latach 2016 - 2019 była członkinią Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji (strona pozarządowa). W latach 2026 – 2018 była Koordynatorką projektu partnerskiego „Kalejdoskop partnerstwa” w programie Lokalne Partnerstwa PAFW obejmującego gminy Myślenice i Dobczyce.

Brała udział w wielu kursach i szkoleniach m.in.:

  • Program Liderzy (PAFW) Polsko -Amerykańskiej Fundacji Wolności (2013- 2014) 
  • Szkoła Partycypacji Społecznej -Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (2013)
  • Szkoła Reprezentacji NGO – ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (2012)
  • Profesjonalni Fundraiserzy CFR2 – Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu (2011)
  • Program Fastryga (2006)
  • Kurs Organizatorów Rodzinnej Opieki Zastępczej (2000)