Aleksandra Marcinkowska

Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego i Profilaktyki DIALOG

Przedstawiciel Stowarzyszenia Rozwoju Społecznego i Profilaktyki DIALOG, mediator wielokulturowy, w swojej działalności społecznej prowadzi działania na rzecz wielokulturowości. Przewodnicząca Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiat Brzeski.   

Właścicielka 3 spółek zagranicznych - Certyfikowanego Centrum Szkoleniowego EDU SMART Training Centre Limited oraz AUTPOST Limited - akademia edukacyjna, Współtwórca Academy Of Sustainable Development ESG,  audytor ISO, ekspert CSR & ESG, mediator wielokulturowy i międzynarodowy, międzynarodowy doradca imigracyjny, doradca biznesu i klastrów irlandzkich, dyplomowany doradca zawodowy i personalny, wykładowca akademicki na University of Bradford w Wielkiej Brytanii, gdzie ukończyła studia doktoranckie na wydziale prawa i jest w trakcie pisania rozprawy z prawa imigracyjnego i strategiach administracji publicznej post BREXIT - zabezpieczenie statusu osiedleńca . Pracuje na zlecenie rządu brytyjskiego Home Office wprowadzając kolejne strategie post brexit na arenie międzynarodowej.
Jest Członkiem Polonijej Rady Doradczej przy Ambasadzie RP w Londynie, założonej przez Ambasadora RP, prof. Arkadego Rzegockiego Uniwersytet Jagielloński, członkiem Rady Doradczej West Yorkshire Police, Członkiem  Rady Doradczej Hate Crime West Yorkshire Police.
Realizator i ekspert projektów unijnych i międzynarodowych w tym kursów kwalifikacyjnych, specjalizuje się w projektach ERASMUS
Współprowadziła warsztaty dla Księcia Williama i Princess Kate w Bradford.