Adela Kozina

Ośrodek Mediacyjny "DIALOG"

Koordynator Ośrodka Mediacyjnego "DIALOG" przy Stowarzyszeniu Rozwoju Społecznego i Profilaktyki "DIALOG". Mediator wpisany na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Opolu. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku "Mediacje sądowe i pozasądowe" oraz "Przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym". Uczestnik XVIII edycji Szkoły Liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.  Od blisko 20 lat związana zawodowo z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, w tym blisko 15 lat współpracy z liderami społeczności lokalnych w ramach Regionalnego Programu Odnowy Wsi oraz Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.  Współtwórca projektów nakierowanych na upowszechnianie idei mediacji, w tym mediacji wielokulturowych Inicjator i realizator projektów kierowanych do dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich w zakresie niwelowania skutków COVID-19 oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.