ZIELONE CZY CZERWONE ŚWIATŁO DLA ELEKTROMOBILNOŚCI (E6)

Dzięki programom wsparcia, jak “Mój Elektryk”, liczba pojazdów elektrycznych w Polsce wzrosła skokowo do blisko 55 tysięcy,  jednak  nadal stanowią one mniejszość na naszych drogach

PANELIŚCI:

  • Joanna Dobek - Naczelniczka wydziału elektromobilności Ministerstwo Klimatu i Środowiska
  • Michał Zięba - Partner Zarządzający Kancelaria Hanton Prawna
  • Alicja Pawłowska-Piorun - Expert – Sustainability Centrum Eksperckie ESG Innowacje ING Banku Śląskiego
  • Jakub Manicki - Prezes Zarządu RedSnake
  • Paweł Wideł - Public Affairs and Governmental Relations Director Czech Republic, Hungary, Poland & Slovak Republic
  • Magdalena Maj - Kierownik zespołu klimatu i energii Polski Instytut Ekonomiczny
  • Katarzyna Sobótka - Head of Emobility Claritas Investments


MODERATOR: Maciej Mazur – Prezes Zarządu PSPA

Debatę poświęconą zagadnieniu elektromobilności rozpoczął moderator Maciej Mazur – Prezes Zarządu PSPA. Uczestników panelu zachęcił do dyskusji pytając o możliwości dla elektromobilności w Polsce.
Na zadane przez niego pytanie jako pierwsza odpowiedziała  Alicja Pawłowska- Piorun - Expert – Sustainability Centrum Eksperckie ESG Innowacje ING Banku Śląskiego S. A.
Jesteśmy na drodze szybkiego ruchu, gdzie elektromobilność jest jedyną możliwą odpowiedzią .
Zielone światło dotyczy również odbiorców. Potrzebna jest ambicja i dobra wola tych, którzy chcą z niego skorzystać.
Paweł Wideł - Public Affairs and Governmental Relations Director Czech Republic, Hungary, Poland & Slovak Republic
Elektromobilność jest to decyzja regulatora, więc my jako branża samochodowa nie mamy wyboru - od 2035 roku wszystkie samochody w Unii Europejskiej będą zeroemisyjne. Nie widzimy w tej chwili firmy, która jest gotowa do realizacji tego wymogu, zatem przed nami jako branżą jest niezwykle ciężka praca.

Katarzyna Sobótka - Head of Emobility Claritas Investments
Jest to temat na topie, choć pięć lat temu, kiedy elektromobilność raczkowała, mało kto w nią wierzył. Stacji ładowania wciąż jest niewiele, przynajmniej w świadomości kierowców . Dlatego pozostaje wiele do zrobienia w tym zakresie w porównaniu do krajów zachodnich.
Stacje ładowania muszą być niezawodne, musi być ich więcej. Jednak biorąc pod uwagę  fakt, że w Polsce jest ok. 25 tys. samochodów stricte elektrycznych, trzeba mieć pecha, aby trafić na kolejkę na stacji ładowania.

Magdalena Maj - Polski Instytut Ekonomiczny
Zostając przy plastycznym porównaniu do świateł, widzę, że mamy obecnie zielone światło dla elektromobilności - pytanie czy wszyscy zdążymy na nim przejechać. ESG jest wzmocnieniem tego zielonego światła. Te magiczne trzy litery dla wielu są wymogiem, ale dla wielu też ambicją..

Joanna Dobek - Naczelniczka Wydziału Elektromobilności, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Największą wartością w produkcji w elektromobilności są baterie. Rozpatrując całą Grupę Wyszehradzką zastanawialiśmy się, jaką strategię przyjmie Polska w Pakiecie 5 for 55. Obecnie widzimy różnice między polskimi a węgierskimi inwestycjami w zakresie elektromobilności.

Jakub Manicki - Prezes Zarządu RedSnake
Pomijając kwestie geopolityczne, chcemy się uniezależnić od węglowodorów i elektromobilność wiąże się z tym nierozerwalnie. Magazyny energii to obecnie największe wyzwanie, co dotyczy również aut elektrycznych. Potężnym wyzwaniem jest poradzenie sobie z wdrożeniem tego elementu uelastyczniającego, który ma nam pomóc oprzeć się o energię odnawialną.

Michał Zięba - Partner Zarządzający, Kancelaria Prawna Hanton
W mobilności chodzi o to, by dobierać odpowiednie środki do naszych potrzeb. Około 75 proc. emisji CO2 pochodzi z transportu drogowego i strategią EU jest, by przenosić TiRy na tory. Decyzje regulacyjne w Polsce jeszcze tego nie potwierdziły, ale być może to nastąpi.
Kolej jest znakomitym miejscem, gdzie magazyny energii mogą się sprawdzić. i można ją powiązać w bardzo prosty sposób wykorzystując system stacji kolejowych oraz trakcje kolejowe.


DZIĘKUJEMY, ŻE BYLIŚCIE Z NAMI - KONGRES ESG POLSKA MOC BIZNESU 2022!