2021-11-26

Wartości zrównoważonego rozwoju w ujęciu Banku Gospodarstwa Krajowego

ESG to kryterium współczesnego zarządzania firmami. Jest to wymiar, który wyznacza w jaki sposób i w jakim kierunku będą szły kolejne inwestycje. Nowe projekty będziemy realizowali z określeniem wpływu na środowisko i wpływu lokalnego – powiedział Radosław Kwiecień, Członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego podczas Kongresu ESG – Polska Moc Biznesu, który odbył się w Warszawie 3-5 listopada 2021 roku.

Podczas drugiego dnia Kongresu, poświęconego gospodarce, Radosław Kwiecień poddał analizie relacje biznesu i społeczeństwa: 


- Za kluczowe uważam wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno - gospodarczego. Mówimy o rozwoju gospodarki w jej części finansowej. Nie wszyscy podkreślają, że paralelnie muszą się też rozwijać społeczeństwa, muszą się rozwijać ludzie.  Zarówno od strony kompetencyjnej, tej twardej, ale przede wszystkim pod względem relacji, czyli od strony kompetencji miękkich. 

Ekspert z BGK ocenił, że takim egzaminem była pandemia, kiedy firmy przeszły na pracę zdalną, a model pracy i przepływ informacji zdecydowanie się zmienił. 
- Stanęliśmy jako managerowie w dylemacie, czy jesteśmy w okresie przetrwania czy na drodze rozwoju i budowania nowego impaktu dla gospodarki i przedsiębiorstw. Patrzymy na zmiany od strony naszych interesariuszy, czyli biznesu, przemysłu, który jest przed lub w trakcie wdrożenia gospodarki 4.0, gdzie zakres oczekiwań od strony udziału człowieka w tym procesie całkowicie się zmienia. Wiele czynności ludzkich będzie zanikało na rzecz automatyzacji i robotyzacji, internetu rzeczy, sztucznej inteligencji. Jednocześnie poziom tworzenia przestrzeni dla pracy człowieka jest bardzo duży i wymaga nowego modelu kształcenia. To, co zdecydowanie powinniśmy rozwijać, to komunikacja i współpraca. Jednym z naszych filarów działań w tym kierunku jest szerzenie wiedzy, świadomości, budowanie infrastruktury i to jest właściwy moment, aby się przygotować do tej zmiany.


Jak instytucje finansowe zachęcają polski biznes do zielonych inwestycji?
 - Dziś inwestorzy, podejmując decyzje biznesowe, pytają nie tylko o procent zwrotu zainwestowanych środków, ale i o element zrównoważonego rozwoju. Oparcie polskiego modelu na sile roboczej ma krótką perspektywę i musimy budować inne rozwiązania. Przykładem może być energetyka wiatrowa na morzu, energetyka wodorowa i energia z metanu, co daje impuls do inwestycji w tym kierunku. Problemy z dostępnością półproduktów i zerwane łańcuchy dostaw sprawiają, że potrzebne są inwestycje, aby tych komponentów, niezbędnych do produkcji, było więcej. Impuls inwestycyjny jest bolączką od dłuższego czasu. Stąd nasz program finansowy w celu pobudzenia tych inwestycji.


Jak twierdzi członek zarządu BGK, pierwsza pilotażowa edycja pobudzi inwestycje w 2785 samorządach w Polsce. Łącznie samorządy zrealizują ponad 4 tysiące projektów na kwotę prawie 24 mld zł. Celem tych inwestycji jest lokowanie pieniędzy w tych dziedzinach gospodarki, które podnoszą jakość życia, poprawiają stan powietrza, zamieniają źródła energii na bardziej ekologiczne. Potrzeby infrastrukturalne dają impuls do inwestycji nie tylko w sektorze publicznym, ale i prywatnym. Wykonawcy - firmy również będą dokonywać inwestycji, aby realizować zamówienia sektora publicznego. 
Zgodnie z ogłoszoną niedawno strategią BGK na lata 2021-2025, naszą misję, czyli zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Polski, wspierają dwa główne filary biznesowe. Jeden filar to zrównoważony rozwój, a drugi to zaangażowanie społeczne i budowanie kapitału społecznego. Ten pierwszy filar zawiera elementy zielone. BGK na pewno będzie odgrywał wielką rolę w zazielenianiu gospodarki, chociażby poprzez finansowania bilateralne, finansowania w konsorcjach, np. energetycznych, w segmencie transportowym oraz przez wsparcie budownictwa.


Radosław Kwiecień podkreślił na koniec, że w najbliższym czasie BGK oraz cały rynek finansowy będą musieli brać pod uwagę nie tylko ocenę ekonomiczną danego przedsięwzięcia, ale i ocenę ESG, czyli wpływu na środowisko i społeczeństwo, jego rozwój, a także systemy zarządcze, które powinny tworzyć przyjazne środowisko pracy. 
 

DZIĘKUJEMY, ŻE JESTEŚCIE Z NAMI!

PARTNER +: TOTALIZATOR SPORTOWY, Polski Fundusz Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Powszechny Zakład Ubezpieczeń  PARTNER: Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, PolRegio,  Eko Pak, Fortum, Columbus, BSH Bosch und Siemens Hausgeräte, Regent Warsaw Hotel, Lasy Państwowe, Adamed, Microsoft, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, PKP InterCity, Medicover, Red Snake  PARTNER ENERGETYCZNY Tauron PARTNER MOTORYZACYJNY: STELLANTIS HONOROWY PATRONAT: Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, Wicepremier, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Piotr Gliński PATRONATY MINISTERSTW: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Spotu, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Edukacji i Nauki PATRONAT MARSZAŁÓW WOJEWÓDZTWA: Opolskiego, Mazowieckiego, Świętokrzyskiego, Lubuskiego, Śląskiego, Łódzkiego, Małopolskiego, Wielkopolskiego, Dolnośląskiego, Podkarpackiego, Lubelskiego, Podlaskiego PATRONATY I PARTNERZY MERYTORYCZNI:  TOGETAIR, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , Zakład Ubezpieczeń Społecznych,  Biuro Rzecznika MiŚP, Polskie Regiony, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Pracodawcy RP, Business Center Club, Krajowa Izba Gospodarcza, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Polski Instytutu Sztuki Filmowej, Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, Instytut One, Instytut Biznesu, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, Polski Komitet Olimpijki, Escola Varsovia, Łazienki Królewskie, Artomed.pl, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Urząd Regulacji Energetyki, Krakowskie Forum Organizacji Społecznych PATRONATY UCZELNI WYŻSZYCH:  Szkoła Główna Handlowa, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Warszawski, Społeczna Akademia Nauk, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Politechnika Śląska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie PARTNER MIĘDZYNARODOWY: UN Global Compact GŁÓWNE PORTALE INTERNETOWE: Wirtualna Polska, money.pl GŁÓWNY PARTNER RADIOWY: Polskie Radio, Polskie Radio 24 PATRONI MEDIALNI: Polska Agencja Prasowa, Agencja Informacyjna, Interia, Zielona Interia, Polska Press, Strefa Biznesu, Energetyka 24, Biznes Alert, Pod Prąd, Wysokie Napięcie, Teraz Środowisko, EcoEkonomia.pl, Super Biznes, PepeTV, Audytorium 17, Radio dla Ciebie, Radio Poznań, Polskie Radio Białystok, Radio Łódź, Polskie Radio Lublin, Smart Me, Wykop.pl, CSR.pl, magazyn As Biznesu