2022-11-08

Przyznano nagrody „DNA – bo pomaganie mamy w genach”

Nagrody „DNA – bo pomaganie mamy w genach” w kategorii wsparcie społeczne związane z wojną w Ukrainie otrzymały trzy organizacje pozarządowe: Our Future Foundation, Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej, Fundacja BNP Paribas, trzy firmy: Lidl, McDonald's Polska, PWC oraz trzy spółki państwowe: TAURON, PKN ORLEN, BGK.

W kategorii wsparcie społeczne w walce z pandemią COVID-19 otrzymały trzy organizacje pozarządowe: Pomagamy Nie Ziewamy, MOJE PODLASIE, Stowarzyszenie Przyjaciół Osób niepełnosprawnych i potrzebujących wsparcia WTZ Lalkowy; trzy firmy: Szpital Powiatowy w Bartoszycach, LUX MED, H&M Logistics oraz trzy spółki państwowe PFR, BOŚ Bank, PKO BP. 

Jury przyznało również nagrody specjalne i wyróżnienia, min. dla Kamila Wyszkowskiego, Dyrektora Generalnego Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce oraz Michała Dworczyka, byłego szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się podczas Wieczornej Gali Kongresu ESG Polska Moc Biznesu (7.11 na PGE Narodowym). Uroczystość uświetniły występy polskich oraz ukraińskich artystów: Dagadana i Stanisław Sojka.  

Do konkursu zgłosiło się ponad 60 firm, spółek państwowych i organizacji pozarządowych. Laureatów konkursu wyłonili internauci w głosowaniu na portalach internetowych. Nagroda stanowi wyróżnienie działań Polskich organizacji pozarządowych, firm i spółek państwowych na rzecz wsparcia dla Ukrainy oraz za udzielaną pomoc w czasie pandemii COVID-19. 

 

 

OBEJRZYJ GALĘ WRĘCZENIA NAGRÓD DNA

 

 

Lista Polskich laureatów konkursu „DNA – bo pomaganie mamy w genach” wraz z uzasadnieniem: 

 

KATEGORIA: POMOC W PANDEMII COVID19

 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE:

 1. FUNDACJA POMAGAMYNIEZIEWAMY ZA PROJEKT: „POSIŁEK DLA SENIORA” W marcu 2020 roku w odpowiedzi na szalejącą epidemię COV ID zaproponowali lokalnym restauratorom, by zorganizować akcję "Posiłek dla Seniora". W czasie jej trwania rozwieźli do domów gdańskich seniorów kilka tysięcy obiadów. 
   
 2. FUNDACJA ,,MOJE PODL@SIE. NOWOCZESNE, KREATYWNE, TWÓRCZE” ZA PROJEKT: "PROJEKT PT. „PODL@SIE W SIECI” Projekt miał na celu wzmacnianie kompetencji cyfrowych w grupach wykluczonych i wolontariuszy odnośnie walki z obecnością skutków COVID 19 oraz przedstawicieli organizacji z powiatu grajewskiego, na temat przeniesienia swojej działalności do internetu i skutecznego rozwoju organizacyjnego poprzez udział 60 osób w szkoleniach projektowych. 
   
 3. STOWARZYSZENIE "PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I POTRZEBUJĄCYCH WSPARCIA WTZ LALKOWY" ZA: WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN Pomoc polegała na zagospodarowaniu czasu wolnego osób niepełnosprawnych i ich rodzin, kiedy to nie mogli oni korzystać z placówek opiekuńczych. Stowarzyszenie zajęło się również zapewnieniem potrzebnego wsparcia przez zorganizowanie rozmów z psychologami.

 

FIRMA:

 1. SZPITAL POWIATOWY W BARTOSZYCACH ZA: EDUKACJĘ, PRZEKAZANIE ŚRODKÓW HIGIENY ORAZ POMOC STRAŻY POŻARNEJ. Szpital przekazał środki ochrony osobistej (maski, przyłbice, kombinezony, rękawice) oraz środki dezynfekcyjne innym instytucjom, jak Domy Pomocy Społecznej i jednostki straży pożarnej. Udzielał również pomocy straży pożarnej w dezynfekowaniu sprzętu i wozów strażackich. Pracownicy szpitala prowadzili edukację w zakresie walki z pandemią COVID-19 w lokalnych mediach, a także organizowali wyjazdowe punkty szczepień na festynach i imprezach organizowanych przez różne instytucje. 
   
 2. LUX MED Sp. z o.o. ZA: SZEROKĄ I RÓŻNORODNĄ POMOC MEDYCZNĄ Grupa LUX MED od początku pandemii wspiera system ochrony zdrowia w walce z COVID-19. Szpital św. Elżbiety został przemianowany na szpital COVID’owy. W tej placówce na początku pandemii udostępniono 50 łóżek zachowawczych i 11 stanowisk OIOM. 8 na 10 interwencji zespołów ratownictwa medycznego związanych było z wyjazdami do pacjentów z COVID-19 lub z podejrzeniem zarażenia. Grupa LUX MED uczestniczy też w Narodowym Programie Szczepień, udostępniając ponad 50 swoich centrów medycznych w całej Polsce. Dotychczas zrealizowanych zostało w nich ponad 50 000 szczepień. W ramach Pakietu Pomoc Grupa oferowała też bezpłatną opiekę zdrowotną dla osób, które korzystały z pakietów korporacyjnych, wraz z rodzinami, a w wyniku pandemii straciły pracę. Mogły one nadal korzystać nieodpłatnie z usług LUX MED. Z tego rozwiązania skorzystało kilkaset osób.
   
 3. H&M HENNES & MAURITZ LOGISTICS  SP. Z O.O. ZA: WSPARCIE MEDYCZNE I PSYCHOLOGICZNE ORAZ USŁUGI CONSIERGE DLA OSÓB W TRAKCIE IZOLACJI Podczas epidemii COVID H&M Logistics, spółka zapewniająca obsługę logistyczną dla rynku detalicznego oraz e-commerce w Polsce, oprócz standardowych akcji pomocowych, wprowadziła bezterminowy program bezpłatnych abonamentów medycznych dla wszystkich pracowników, uruchomiła i zarządzała infolinią w języku polskim, ukraińskim oraz angielskim, która oferowała ponad 500 pracownikom nie tylko wsparcie psychologiczne i konsultacje medyczne, ale również nieodpłatne i nielimitowane usługi concierge dla zakażonych oraz objętych kwarantanną w zakresie pomocy domowej, opieki nad zwierzętami, osobami starszymi, dostawy masek i środków dezynfekcji do domu. W trakcie epidemii spółka utrzymała dotychczasowe zatrudnienie, zapewniała płatne dodatkowe urlopy dla osób podejrzanych o kontakt z zakażonym lub objętym kwarantanną.

 

SPÓŁKI PAŃSTWOWE:

 1. POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A ZA: SKUTECZNĄ DYSTRYBUCJĘ WSPARCIA FINANSOWEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. Rada Ministrów  powierzyła PFR realizację programów udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego. PFR utworzył system działań pomocowych o łącznej wartości 100 mld zł, złożony z: •    Tarczy finansowej dla MŚP oraz tarczy dla dużych firm, •    Tarczy finansowej dla MŚP 2.0. Tarcza finansowa dla MŚP 2.0, która została uruchomiona w styczniu 2021 r. Możliwość składania wniosków o subwencje objęła przedsiębiorstwa z 54 branż najbardziej poszkodowanych w wyniku drugiej fali pandemii. Łącznie w ramach trzech programów Tarcz PFR wypłacił przedsiębiorcom 73,2 mld PLN wsparcia. Z pomocy skorzystało 353 tys., firm, a ochroną zostało objętych 3,2 mln pracowników. Z powyższej kwoty umorzone zostało, czyli zostało w firmach ok. 43,9 mld zł.
   
 2. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA: PRZEKAZANIE NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM NIEZBĘDNYCH ŚRODKÓW HIGIENY Bank przekazał hospicjom, zakładom opiekuńczo-leczniczym i oddziałom szpitalnym w całym kraju środki ochrony osobistej służące walce z pandemią COVID-19. Na potrzeby akcji zakupiono 7 palet płynów do dezynfekcji (3 780 litrów) oraz 2,2 tys. wysokiej jakości maseczek ochronnych. Wartość pomocy to 150 tys. zł. brutto. Analogicznego zakupu 2,2 tys. maseczek dokonał także Dom Maklerski BOŚ. Bank wsparł finansowo Polski Komitet Pomocy Społecznej w zakupie środków higieny osobistej oraz środków czystości dla bezdomnych. Dodatkowo, bank przekazał w formie darowizny 450 000 szt. maseczek dwóm szpitalom w województwie kujawsko-pomorskim w ramach akcji koordynowanej przez MAP. 
   
 3. PKO BANK POLSKI ZA: OGÓLNOPOLSKĄ I SKIEROWANĄ LOKALNIE POMOC PKO Bank Polski zadbał o bezpieczeństwo 25 tys. pracowników. Następnie przekazano darowizny pieniężne i rzeczowe placówkom medycznym i socjalnym. W 2020 roku bank przekazał ok. 23,6 mln zł na walkę z COVID-19 m.in. dla szpitali i służb sanitarnych. Bankowi specjaliści wspierali pracę infolinii GIS. Bank podjął inicjatywy edukacyjne, zachęcając klientów do korzystania z kanałów zdalnych i udostępnił zaawansowane technologicznie narzędzia ułatwiające bankowanie na odległość. Ważną rolę w działaniach na rzecz społeczności lokalnej odegrali wolontariusze banku, którzy w całym kraju, pomagali medykom, lokalnym DPS-om, domom dziecka, osobom samotnym, organizując zbiórki pieniędzy i przekazując pomoc rzeczową – środki ochrony, żywność czy artykuły sanitarne.
   

KATEGORIA: WSPARCIE DLA UKRAINY

 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE:

 1. FUNDACJA OUR FUTURE FOUNDATION ZA: DZIAŁANIA EDUKACYJNE I TWORZENIE LOKALNYCH AKCJI POMOCOWYCH W Programie Mentori wyróżnili 3 licealistów z Ukrainy. Zapewnili im pomoc mentorów (zagranicznych studentów) w: nauce języków, zakupie materiałów dydaktycznych, rozwijaniu zainteresowań, zaaklimatyzowaniu się oraz procesie aplikacji na uczelnie w Polsce i za granicą. Zorganizowali 2 eventy, na których ponad 100 nastolatków z Ukrainy mogło posłuchać o rozwoju zawodowym, zawiązać nowe znajomości i poznać reprezentantów firm, w których mogą ubiegać się o pracę. Ambasadorzy Fundacji, których jest ok. 300, zorganizowali akcje pomocowe w całej Polsce. Były to m.in.: zbiórki, pikniki integracyjne i dodatkowe zajęcia z języka polskiego oraz korepetycje z innych przedmiotów dla uczniów z Ukrainy. Fundacja, została również partnerem strategicznym platformy HOSTUKRAINE.EU. Za jej pośrednictwem setki uchodźców z Ukrainy połączono z gospodarzami, którzy zapewnili im tymczasowe schronienie.
   
 2. FUNDACJA LOTTO IM. HALINY KONOPACKIEJ ZA: ORGANIZACJĘ OPIEKI DLA DZIECI UCHODŹCÓW Przekazano darowizny pieniężne 3 organizacjom pozarządowym (Polski Czerwony Krzyż, Caritas Polska, Fundacja Global Compact Poland) organizującym pomoc humanitarną w Ukrainie oraz wśród uchodźców przebywających na terenie Polski. 'W ramach Programu Grantów dofinansowano projekty 11 organizacji pozarządowych, mających na celu udzielanie pomocy charytatywno-humanitarnej na Ukrainie, oraz różne formy opieki i wsparcia uchodźców przebywających w Polsce.  W ramach programu „Dzieci Ukrainy” udzielono wsparcia finansowego 18 instytucjom (żłobki, przedszkola, szkoły) na organizację opieki dziennej dla dzieci uchodźców z Ukrainy, tak by rodzice/opiekunowie prawni mogli podjąć pracę lub naukę zawodu i/lub języka polskiego.  Sfinansowano zakup racji żywnościowych oraz najpotrzebniejszych rzeczy takich jak: powerbanki, opaski odblaskowe, latarki czołowe oraz termosy. 
   
 3. FUNDACJA BNP PARIBAS ZA: PRZEKAZANIE PONAD DWÓCH MILIONÓW ZŁOTYCH NA WSPARCIE UCHODŹCÓW. Fundacja BNP Paribas przekazała ok. 2 mln zł na rzecz Fundacji Ocalenie i Polskiego Forum Migracyjnego i powołała fundusz solidarnościowy dla uchodźców z Ukrainy, gdzie zebrano 500 tys. zł. Grupa BNP Paribas podwoiła tę kwotę i 1 mln zł przekazano organizacjom wspierającym osoby uciekające przed wojną. Bankowi wolontariusze stworzyli 37 projektów w ramach akcji #RazemdlaUkrainy, które fundacja dofinansowała do 4 tys. zł oraz przygotowali 30 paczek dla rodzin z Ukrainy w ramach Solidarnej Paczki. Bank zaadaptował 11 obiektów w Polsce na miejsca noclegowe dla ukraińskich pracowników UKRSIBBANK-u (siostrzanego banku z grupy), polskiego Banku BNP Paribas z i ich rodzin.

 

FIRMA:

 1. LIDL ZA: PONAD 700 TON ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH I KOSMETYCZNYCH. LIDL przekazał darowizny rzeczowe i finansowe na rzecz rodzin, kobiet i dzieci doświadczających kryzysu uchodźczego skierowane do organizacji pomocowych takich jak Caritas Ukraina, Caritas Polska, Polska Akcja Humanitarna. Łącznie Grupa Schwarz, do której należy m.in. Lidl Polska, przeznaczyła na pomoc obywatelom Ukrainy ponad 47 mln zł. Pomocy udzielają w sposób ciągły – do dziś w sklepach Lidl trwają zbiórki żywności na rzecz obywateli Ukrainy. Do tej pory przekazano na ten cel prawie 700 ton artykułów żywnościowych i kosmetycznych. W celu wspierania obywateli Ukrainy w poszukiwaniu pracy, Lidl publikował wybrane ogłoszenia rekrutacyjne w języku polskim oraz ukraińskim. Usprawniono również komunikację tak, aby stała się bardziej dostępna dla osób posługujących się językiem ukraińskim.
   
 2. MACDONALD'S POLSKA ZA: 46 TYSIĘCY PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH McDonald’s Polska przekazał 2,37 miliona złotych Fundacji Ronalda McDonalda w Ukrainie. Ze sprzedaży przekazaliśmy fundusze do Fundacji Ronalda McDonalda w Ukrainie. Środki zostały przeznaczone na pomoc humanitarną, głównie na zakup żywności trwałej. W czasie działania Fundacji udało się stworzyć około 46 tysięcy paczek dla mieszkańców Ukrainy. Od 23 marca do połowy czerwca w Centrum Szkoleniowym McDonald’s na Dworcu Centralnym działała świetlica „Maczek”. Przez cały okres działalności, a dokładniej 104 dni, „Maczek” ugościł 1700 dzieci z 1100 rodzin. Świetlica była prowadzona wspólnie ze Stowarzyszeniem Cyfrowy Dialog. Uruchomiliśmy również linię wsparcia dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie. Ze wsparcia skorzystało dotychczas prawie 440 osób 
   
 3. PWC POLSKA ZA: BILSKO 2 I PÓŁ TYSIĄCA GODZIN PRACY WOLONTARYJNEJ PwC Polska bezpośrednio zaangażowało się w pomoc pracownikom PwC Ukraina i ich rodzinom powołując specjalny zespół, który pomagał potrzebującym w ewakuacji i zakwaterowaniu. Łącznie 222 wolontariuszy PwC poświęciło na działania wewnętrzne i zewnętrzne aż 2 431 godzin m.in. na transport spod granicy i zakwaterowanie.  W Polsce PWC pomoglo bezpośrednio 350 pracowników PwC Ukraina i ich rodziny. Uruchomiono bezpłatną infolinię w języku ukraińskim, przy której na stałe pracowało 10 osób z PwC Polska. Pracownicy odbierali od 50 do 150 telefonów dziennie udzielając wsparcia z zakresu: kwestii imigracyjnych, prawnych, pomocy finansowej, rynku pracy i wielu innych. Sfinansowaliśmy lekcje języka polskiego dla chętnych pracowników PwC Ukraina, z których skorzystało 62 osoby. Przeznaczyliśmy 64 200 zł na 11 projektów.

 

SPÓŁKA PAŃSTWOWA:

 1. TAURON POLSKA ENERGIA ZA: POMOC W ODBUDOWIE INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ UKRAINY Od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę Grupa TAURON prowadzi szeroko zakrojone działania wspierające uchodźców wojennych. Przygotowała między innymi specjalne kanały obsługowe w języku ukraińskim, m.in. dedykowaną, uproszczoną stronę internetową, pozwalającą na załatwienie spraw. W działania pomocowe zaangażowała się także Fundacja TAURON. Środki przekazywane są organizacjom udzielającym wsparcia w Ukrainie. Pomoc finansowa dla Ukrainy wyniosła już 1 mln zł. W marcu i kwietniu TAURON zawarł również dwie umowy darowizny z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych (RARS), na rzecz wsparcia odbudowy infrastruktury energetycznej Ukrainy. Dzięki temu na Ukrainę trafiło 25 transformatorów, 6 ton przewodów energetycznych, 13 bębnów kablowych, 168 słupów, uchwyty odciągowe i przelotowe oraz dodatkowe elementy służące do budowy linii energetycznych.
   
 2. PKN ORLEN SA ZA:  ORGANIZACJĘ FILMÓW DLA DZIECI Z UKRAINY Działania PKN Orlen na rzecz Ukrainy toczą się na wielu poziomach. Spółka udostępniła hotel „Petrochemia” w Płocku i obiekt Hotel Dębowa Góra w celu zorganizowania pobytu dla matek z dziećmi i seniorów – uchodźców z Ukrainy, zorganizowała w obiektach posiłki i opiekę psychologa. Inne działania to: Organizacja punktów przystankowych dla uciekinierów w 4 miejscach na granicy polsko-ukraińskiej oraz świetlic dla dzieci w punktach recepcyjnych największych hal dla uchodźców. Organizacja 50 dni projekcyjnych filmów dla dzieci uchodźców w ramach projektu „Kino dla dzieci z Ukrainy”.  Program Wolontariatu Pracowniczego: przeprowadzono 112 akcji, wzięło w nich udział 350 wolontariuszy, beneficjentami tych akcji było blisko 14,5 tys. osób."
   
 3. BGK ZA: SZEROKIE ZAANGAŻOWANIE WOLONTARIUSZY. Byli na Torwarze 35 dni przez 24/h. Działali na 4 zmiany, każda po 6 h i na każdej 4 wolontariuszy. Łącznie pomogli ponad 5000 osób. Jako wolontariusze rozdawali ciepłe napoje, słodycze, owoce. Podgrzewali jedzenie, pomagali w odbieraniu i segregacji ubrań, prowadzili inwentaryzację w magazynach chemicznym i spożywczym. Byli odpowiedzialni za wydawanie pomocy humanitarnej w zewnętrznym namiocie. BGK uruchomił również zbiórkę na rzecz Narodowego Banku Ukrainy. Bank przekazał darowiznę 30 mln zł dla Ukrainy.

 

NAGRODA SPECJALNA:

 1. POLSKA AKADEMIA FILMOWA ZA: PROGRAM HELP UA Program Niezależnej Fundacji Filmowej i "HelpUA to akcja pomocy wybitnym ukraińskim filmowcom, którzy pokazywali swoje filmy na najważniejszych festiwalach świata, a teraz postanowili bronić swojego kraju: albo kierując swoje kamery na tragedie wojny i zbrodnie wojenne, albo chwytając za bron. Pierwszy transport pomocy został wysłany do Ukrainy już 27 lutego a akcja wciąż jest kontynuowana. Wartość przekazanego sprzętu filmowego w postaci kamer, komputerów, dronów, twardych dysków oraz sprzętu ochrony osobistej: hełmów, IFAK-ów, kamizelek kuloodpornych wynosi blisko milion Euro. Ponad 250 filmowców, członków Ukraińskiej Akademii Filmowej, zabezpieczonych jest sprzętem ochrony osobistej zapewnionym przez HelpUA. Materiały zrealizowane przez tych filmowców udostępniane są BEZPŁATNIE I NIEWYŁĄCZNIE wszystkim stacjom telewizyjnym i agencjom informacyjnym na świecie przez specjalnie utworzona platformę w intrenecie.    
   
 2. FUNDACJA ŚWIĘTOKRZYSKICH KOPALNI SUROWCÓW MINERALNYCH „KAGANEK” ZA: DOSTARCZENIE POMOCY RZECZOWEJ WARTOŚCI PONAD 1 MLN 300 TYS ZŁ Fundacja KAGANEK realizuje Program Solidarni w ramach którego zorganizowała 15 własnych transportów pomocy humanitarnej dostarczonych bezpośrednio do Lwowa własnym transportem. Odbiorcą naszej pomocy jest Caritas Spes Archidiecezji Lwowskiej. Zapewniono  pomoc rzeczową (produkty spożywcze, wyposażenie, niezbędny sprzęt) Paczki zostały wysłane w obszary Ukrainy najbardziej dotknięte zniszczeniami wojennymi m.in. na Zaporoże, Krzywego Rogu czy Irpienia. Do tej pory dostarczono ponad 218 t żywności, 16 generatorów prądu, 2 wózki widłowe, 20 zbiorników na paliwo. Wartość przekazanej pomocy to ponad 1 300 000 zł w tym 700 tys. to środki własne Fundacji i 600 tys. darowizn od firm, które włączyły się do Programu. 
   
 3. WP LAW KANCELARIA PRAWNA WOŹNICCY&PATNERS ZA:  POMOC PRAWNĄ DLA UCHODŹCÓW Kancelaria zadeklamowała pomoc prawną dla obywateli Ukrainy oraz wszystkich osób dotkniętych konfliktem wojennym, w szczególności w zakresie:- legalizacji pobytu i zatrudnienia w Polsce;  udzielania porad prawnych w sprawach administracyjnych oraz cywilnych; nostryfikacji dyplomów;  kwestii dot. uzyskania ochrony międzynarodowej w Polsce. Pomoc obejmowała również doradztwo w zakresie realizacji kontraktów i umów oraz prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Kancelaria uruchomiła bezpłatną pomoc prawną dla ukraińskich podopiecznych fundacji Bezpieczne Niebo.
   
 4. LASY PAŃSTWOWE ZA AKCJĘ „PLECAK DLA UKRAINY” Lasy Państwowe wsparły na miejscu działania na granicy polsko -ukraińskiej, tworząc punkty pomocowe na przejściach granicznych. Zaoferowały również samochody i bezzałogowe statki powietrzne.  Kolejnym działaniem była organizacja akcji „Plecak dla Ukrainy”.  Lasy Państwowe przekazały na potrzeby Ukrainy 1300 zestawów taktycznych - noktowizory, obuwie taktyczne, lornetki, prowiant. Organizują nadal zbiórki rzeczowe, w tym zbiórki odzieży terenowej. 
   
 5. KAMIL WYSZKOWSKI, Reprezentant Krajowy, Dyrektor Wykonawczy UN Global Compact Network Poland ZA: POMOC W EWAKUACJI UKRAIŃSKICH DZIECI Z DOMÓW DZIECKA. UN Global Compact Network Poland mobilizuje biznes do udzielania przede wszystkim długoterminowej pomocy, ale reaguje też w bieżących sytuacjach kryzysowych, wspierając się pomocą ze strony szerokiego grona interesariuszy. Dzieci, które przybyły do Polski, zostały przetransportowane do Hotelu Ossa, który pełnił funkcję ośrodka tymczasowego na następnych kilka miesięcy. UN Global Compact Network Poland wsparł Fundację Happy Kids w organizacji transportu 770 dzieci wraz z opiekunami z domów dziecka z Charkowa i Odessy (łącznie 831 osób).
   
 6. FUNDACJA POLSAT ZA: STWORZENIE NAJWIĘKSZEGO DOMU DZIECKA W EUROPIE DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY Fundacja wsparła Sanatorium Rehabilitacyjne w Krasnoborze, gdzie przebywa grupa niepełnosprawnych dzieci z Ukrainy.  Zakupiła również  300 szt. aparatów – KTG, z których korzystają kobiety w ciąży przebywające w Ukrainie. Przekazała także sprzęt do leczenia ran dla Obwodowego Szpitala w Zaporożu. Spółki z Grupy Polsat Plus na start przekazały 5 milionów złotych w ramach inicjatywy „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy”. Fundacja pomaga m.in. dzieciom z domów dziecka z Kijowa, Charkowa, Odessy, które w pierwszych dniach wojny przyjechały do Polski i znalazły bezpieczne schronienie. I tak powstał największy dom dziecka w Europie. Obecnie w Ossie przebywa ponad 1500 uchodźców, w tym prawie tysiąc dzieci.
   
 7. MICHAŁ DWORCZYK ZA: DZIAŁANIA PRZY COVID-10 JAKO PEŁNOMOCNIK RZĄDU DS NARODOWEGO PROGRAMU SZCZEPIEŃ ORAZ ZA KOORDYNACJĘ WSPARCIA HUMANITARNEGO DLA UKRAINY Michał Dworczyk został pełnomocnikiem rządu do spraw narodowego programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w grudniu 2020 roku, kiedy pandemia wchodziła w apogeum.  Z sukcesem skoordynował wielki zakres zadań, w którego skład wchodziły: analiza obowiązujących przepisów prawa i istniejących rozwiązań w zakresie szczepień ochronnych, przygotowanie rozwiązań organizacyjno-prawnych w celu wdrożenia narodowego program szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Zajmował się także przygotowaniem koordynacji planowania strategicznego oraz wdrażania narodowego program szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, a także zaproponowaniem nowych rozwiązań prawnych i inicjatyw w zakresie narodowego programu szczepień. Po rozpoczęciu rosyjskiej agresji w Ukrainie Michał Dworczyk odpowiadał za platformę koordynacji pomocy humanitarnej dla Ukrainy. Portal powstał w ramach istniejącej strony pomagamukrainie.gov.pl i ze względu na sytuację udało się w nim wprowadzić w porozumieniu ze służbami i partnerami na Ukrainie udało się stworzyć najprostszą możliwą formę odprawy pomocy humanitarnej, rezygnując ze względu na wojnę ze standardowych procedur. 

 

KAPITUŁA KONKURSU
Organizatorzy konkursu (Fundacja Czyste Powietrze i Fundacja Pozytywnych Ideii) zaprosili do jury:

 • Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, Prezes Zarządu i Fundator w Warsaw New Technology Foundation
 • Szymon Dziubicki, Członek Zarządu ds. rozwoju, Dyrektor Generalny,  Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej
 • Joanna Molik, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju i ESG w Microsoft Polska
 • Wojciech Surmacz, Prezes Polskiej Agencji Prasowej
 • Agata Śmieja, Prezes Fundacji Czyste Powietrze
 • prof. dr hab. Piotr Wachowiak, rektor Szkoły Głównej Handlowej

 

 

 

DZIĘKUJEMY, ŻE BYLIŚCIE Z NAMI - KONGRES ESG POLSKA MOC BIZNESU 2022!