Przedstawiciele NFOŚiGW oraz SGGW otworzyli na stadionie PGE Narodowy scenę środowiskową Kongresu ESG - Polska Moc Biznesu (E0)

Sławomir Mazurek - Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚIGW:
 ESG to nie tylko element wizerunku i dobrego postrzegania marki, sektor finansowy ma finansować zielone inwestycje, to duże wyzwanie edukacyjne. NFOŚIGW od trzydziestu lat zmienia rzeczywistość, dociera do polskich miast, zarówno małych, jak i większych oraz do przedsiębiorców. Wymieniamy źródła energii, kolejne zmiany to głęboka termomodernizacja, nowe programy OZE, program “Mój Prąd”. Litera E - oznacza adaptację do zmian klimatu możliwe do sfinansowania przez Fundusz. Istotne są kwestie edukacyjne, tak, by wiedzieć, w jaki sposób najefektywniej wykorzystywać środki finansowe. Zmiana zaczyna się od drobnych kroków, a NFOŚIGW łączy te małe kroki w większe działania.
Dzięki programowi “Czyste Powietrze” poprawiamy stan naszego klimatu.
Program ewoluuje, obecnie stawiamy nacisk na termomodernizację. Program “Mój Prąd” jest również dedykowany dla klienta.
To co zawiera się w literze E w ESG, a dotyczy klimatu, jest również związane z naszą działalnością.


Mariusz Maciejczak - SGGW
Trzeba działać systemowo, a klamrą spinającą wszystkie małe działania jest  wiedza. Wiedzę pozyskuje się na na uczelniach. Bardzo się cieszę, że SGGW jest jedną z uczelni,  które wspierają Kongres. Bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejsze wydarzenie i pragnę podkreślić, że to właśnie nauka, innowacje i kadry spinają działania, które są może po części niespójne, ale wiedza daje szansę na podniesienie ich efektywności.

Potrzebne jest przyspieszenie i działania o charakterze systemowym. Tej wiedzy dostarczają uczelnie, w tym SGGW. Uczelnia nasza jest liderem zielonej zmiany. Powstają u nas innowacyjne rozwiązania i badania zajmujące się np. fluorescencją chlorofilu, mające na celu odczytanie sygnałów, aby rośliny mogły lepiej przyswajać dwutlenek węgla. Prowadzimy badania dotyczące marnotrawstwa żywności, jej lepszego wykorzystania. Firmy muszą w lepszy sposób pokazać społeczeństwu, że zrównoważony rozwój i działania w tym kierunku to konkretna rzeczywistość, konieczne jest, aby w te działania włączyć wszystkich pracowników o określonych kompetencjach, którzy pod tym kątem są kształceni na uczelniach.

Kamil  Wyszkowski, United Nation Global Compact
Zasoby naturalne zdaniem ONZ są nieodnawialne, od zarania ONZ był to ważny temat. Jeżeli patrzymy na chronologię wydarzeń, warto spojrzeć na protokół z Kioto, który ustabilizował politykę klimatyczną - później weszliśmy już w erę szczytów klimatycznych COP.
W Egipcie na COP27 będziemy rozmawiać głównie o literze E, po to, by zmniejszyć emisję  gazów cieplarnianych i zaprosić do tego wydarzenia biznes.  Naszym celem jest zmiana paradygmatu prowadzenia działalności gospodarczej. 97 proc. populacji człowieka oddycha skażonym powietrzem, dlatego literka E dotyczy nas wszystkich.

 

DZIĘKUJEMY, ŻE BYLIŚCIE Z NAMI - KONGRES ESG POLSKA MOC BIZNESU 2022!