Power Speech: Marcin Orłowski, Veolia Polska: Nowoczesna energia cieplna

Nowoczesna energia cieplna na przykładzie konkretnych realizacji: w Lidzbarku - Energia Przyszłości, w Poznaniu - Magazyn Ciepła, w Warszawie - Inteligentna Sieć Ciepłownicza. 

OBEJRZYJ POWER SPEECH:

Veolia, aby stać się nowoczesnym ciepłownikiem. 
-    Działa w ok. 60. miastach, dostarcza ciepło do 400 tys. mieszkańców w Poznaniu, prawie 2 mln mieszkańcom Warszawy.

Nasz miks obecnie zawiera  85 proc. węgla, podobnie jak w przypadku innych polskich spółek ciepłowniczych.

W 2030 roku mamy plan nie spalać ani grama węgla.

Chcemy to osiągnąć przez:
1. efektywność energetyczną: najlepsze technologicznie wykorzystanie paliwa
2. dystrybucję, która zapewni jak najmniejsze straty na sieci ciepłowniczej
3. zachęcamy do oszczędzania i oferujemy usługi, które pomogą zaoszczędzić ciepło. 

Przenosimy się na paliwo pochodzące z gazu, który nadal jest paliwem kopalnym, ale również przestawiamy produkcję na energię z biomasy. 
Rok 2050 - to drugi etap naszej  zmiany,  gdzie zakładamy osiągnięcie zero emisyjności, bazując na wodorze i reaktorach atomowych. Choć obecnie może brzmieć to bardzo ambitnie, ale w ciągu trzydziestu lat może stać się naszą codziennością.  

 

 

 

DZIĘKUJEMY, ŻE BYLIŚCIE Z NAMI - KONGRES ESG POLSKA MOC BIZNESU 2022!