Power Speech: Maciej Mazur, PSPA: Raport elektromobilna gospodarka

Sektor motoryzacyjny to jeden z największych sektorów gospodarki zatrudniający ok. 400 tys. osób. Elektromobilność należy rozpatrywać jako szansę, na pewno jest też dużym wyzwaniem. Jest to szerokie zagadnienie łączące wiele gałęzi gospodarki, przykładowo: sektor wydobywczy, wytwarzanie baterii jonowo-litowych oraz ich recykling. Aby wyprodukować transport elektryczny, potrzebna jest miedź, stąd ważny jest też sektor miedzi. Biorąc pod uwagę rozwój elektromobilności, Polska zajmuje pierwsze miejsce w Europie oraz 4 miejsce na świecie. Autobusy elektryczne są produkowane m. in. w zakładach firmy Solaris czy Volvo. Trafiają one do polskich samorządów. Autobusy elektryczne stanowią 10 proc. udziału w całkowitej liczbie autobusów w Polsce. Powstają rodzime stacje ładowania, zarówno DC i AC. Istotne są usługi ładowania pojazdów - w roku 2025 powinniśmy mieć ponad 40 tys,. stacji ładowania. Aby rozwijać zeroemisyjny transport, należy skupić się na OZE oraz kwestii recyklingu baterii jonowo-litowych wykorzystywanych w autobusach elektrycznych. Elektromobilność powinna stać się priorytetem na najbliższe lata.


OBEJRZYJ POWER SPEECH:

 

DZIĘKUJEMY, ŻE BYLIŚCIE Z NAMI - KONGRES ESG POLSKA MOC BIZNESU 2022!