2022-11-08

Power Speech: Izabela Taborowska Future Collars o reskillingu pracowników

6,9 mln pracowników w najbliższych czasach straci pracę, jeśli nie zrobią czegoś ze swoim życiem. Czy reskilling to odpowiedź na zmieniający się świat? - odpowiedzi udzieliła Izabela Taborowska z Future Collars podczas Kongresu ESG Polska Moc BIznesu w ramach powers speech'a o reskillingu pracowników

OBEJRZYJ POWER SPEECH: https://www.youtube.com/watch?v=y3oTZSuIFVg

Jak wygląda sytuacja na polskim rynku pracy? 9 na 10 firm zmaga się ze znalezieniem dobrze wykwalifikowanego pracownika. Mamy dynamiczny, a wręcz drastyczny rozwój technologii. Wszystkie firmy, które do tej pory nie wprowadzały cyfryzacji, musiały dynamicznie zmienić kierunek. 

Rynek pracy jest drenowany przez firmy zagraniczne, głównie dlatego, że wszyscy pracują zdalnie, szczególnie w sektorze IT. Kolejna rzecz, która wpływa na rynek pracy to brak specjalistów. Wszystkie firmy konkurują o jeden tort, czyli o wszystkich pracowników rynku IT. Potrzeby rosną niewspółmiernie. Musimy zacząć dostosowywać się do sytuacji na rynku: digitalizacja, zasoby IT. Automatyzacja działań w naszej organizacji - to kolejne zagrożenie. Sporo ludzi zostanie bez pracy, bo są bez kompetencji. Idziemy w coraz pełniejszą automatyzację. Do automatyzacji i wdrażania procesów, będą potrzebni specjaliści. 6,9 mln pracowników w najbliższych czasach straci pracę, jeśli nie zrobią czegoś ze swoim życiem. My musimy stworzyć takie warunki, żeby ci ludzie mogli się wdrożyć. 85 mln miejsc pracy zostanie zautomatyzowanych globalnie. Są zawody, na które spada popyt, a wzrasta popyt na zawody związane z digitalizacją i IT. 80% nieudanych rekrutacji w IT wynika z braku umiejętności.

Reskilling - potencjalna odpowiedź na wyzwania rynku

64% firm deklaruje, że ma ustrukturyzowany proces automatyzacji, ale tylko 6% pracowników przeszła ten proces - jak wynika z przeprowadzonych badań. 

Jak zachęcić firmy do stosowania narzędzi reskillingu?

Musimy zwrócić uwagę na trzy elementy: dobre praktyki, edukacja nt. korzyści płynących z reskillingu oraz zagrożeń wynikających z jego niestosowania, korzystanie z know-how firm szkoleniowych jak Future Collars.

 

 

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚCIE Z NAMI - KONGRES ESG POLSKA MOC BIZNESU 2022!