Power Speech: Ilona Rudka, PARP: Nowoczesne fundusze

Wspieramy mikro małe i średnie przedsiębiorstwa od 20 lat. Organizujemy programy podnoszące kompetencje pracowników, ważna jest tu także współpraca między organizacjami.


OBEJRZYJ POWER SPEECH:

 

Nasz nowy program Robogrant - jest przeznaczony dla branży meblarskiej. Dofinansowanie nawet do 850 tys zł. Inne programy to programy szkoleniowe - np. Akademia Menadżera MMŚP - kompetencje w zakresie cyfryzacji, Akademia Menadżera Innowacji, czyli program szkoleniowo-doradczy. Bezpłatne kursy e-learningu. Fundusze europejskie dla nowoczesnej gospodarki - wsparcie dla przedsiębiorców. Wsparcie finansowe dla przedsiębiorców i ich konsorcjów na kompleksowe projekty badawczo-rozwojowe. To tylko jeden z wielu przykładów działań PARP na ten i przyszły rok. Kolejny program to Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, planowane nabory w 2023 r. To wsparcie m.in. zrównoważonej mobilności miejskiej, turystyki, infrastruktury drogowej i in. Kolejny program to Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, czyli wsparcie szkoleniowo-doradcze dla przedsiębiorstw i ich pracowników. Więcej informacji i dane kontaktowe znajdują się na stronie PARP.

 

 

DZIĘKUJEMY, ŻE BYLIŚCIE Z NAMI - KONGRES ESG POLSKA MOC BIZNESU 2022!