2022-11-10

Power Speech: Bartek Czyczerski, ERCST - Kluczowe regulacje w obszarze ESG

Istnieje wiele standardów ESG jednak pod presją konsumentów i NGO-ów zmienią się zasady dotyczące zrównoważonego rozwoju.

Popyt na zielone aktywa rósł w takim tempie, że UE wprowadziła zasadę transparentności. Dotyczy ona banków, funduszy inwestycyjnych, doradców finansowych. Forpocztą okazała się unijna taksonomia, która znacznie wykracza poza sektor finansowy. To także narzędzie obowiązkowego raportowania. Bardzo dobrze pokazuje wkroczenie polityki do biznesu.

Wszystkie duże firmy notowane na giełdzie mają obowiązek raportowania związanego z taksonomią, w przyszłości będzie on dotyczył również małych i średnich firm.

Nie będzie łatwo sprostać warunkom taksonomii. Obecnie spełnia je ok. 5 proc. firm.

Bardzo ważna będzie dyrektywa na temat sprawozdawczości na temat zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Obejmuje informacje jak przedsiębiorstwo wpływa na otoczenie - firmy będą musiały wpisać tą kwestię w codzienne działania. Zakres raportowania będzie bardzo szeroki.

Wymogiem będzie też przedstawienie planów przedsiębiorstwa dotyczącego realizacji paryskiego porozumienia klimatycznego Umowy Paryskiej. Firmy będą musiały pokazać jak przyczynią się do utrzymanie globalnego ocieplenia na bezpiecznym poziomie.

Te regulacje są w mocy, zaczynają być wdrażane. Na etapie legislacji jest natomiast dyrektywa o należytej staranności dotyczącej zrównoważonego rozwoju. Będzie dotyczyła efektywnego zarządzania ryzykami dla środowiska i społeczności.

Celem regulacji jest uczynienie z kwestii zrównoważonego rozwoju sprawy centralnej dla firm. To będzie związane m.in. z odpowiedzialnością osobistą dyrektorów i ich wynagrodzeniem. Stopniowo te zasady będą dotyczyły nie tylko dużych firm, ale także ich partnerów.

 

 

DZIĘKUJEMY, ŻE BYLIŚCIE Z NAMI - KONGRES ESG POLSKA MOC BIZNESU 2022!