2021-06-11

PMB: Trendy, których nie można pominąć

SIŁA BIZNESU: Biznes coraz chętniej i intensywniej angażuje się w życie społeczne otoczenia. Jak maksymalizować efekty pozytywnego wpływu polskich firm na polskie społeczeństwo? 

WSPARCIE: Europa buduje system wzmacniania konkurencyjności swojej gospodarki po pandemii i w perspektywie celów klimatycznych. Jakiego wsparcia polscy przedsiębiorcy najbardziej będą potrzebować? 

TECHNOLOGIA: Nowa rewolucja przemysłowa odmieni całe sektory gospodarki. Jak polskie firmy mogą wykorzystać ten skok cywilizacyjny w kierunku cyfryzacji, gospodarki obiegu zamkniętego i budowaniu zupełnie nowych potrzeb konsumenckich?

ZAANGAŻOWANIE I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ: Dynamika zmian społecznych i ekonomicznych wymaga współpracy instytucji państwowych, samorządu, biznesu i organizacji pozarządowych. Jak wykreować i wykorzystać te synergie do wzmocnienia społeczeństwa?

KOORDYNACJA: Stajemy przed ogromnymi możliwościami, jaki generują rozwojowe programy europejskie i krajowe. Jak najefektywniej skoordynować aktywności organizacji pozarządowych z działaniami  rządowymi i samorządowymi?

WSPÓŁPRACA: Wzrostowi aktywności instytucji publicznych w gospodarce towarzyszy zwiększenie zaangażowania społecznego biznesu. Jakie słabości systemowe tej współpracy wyeksponowała pandemia i jak im przeciwdziałać w skali regionów i w skali całego kraju?