2021-11-24

PARP podczas Kongresu ESG – Polska Moc Biznesu

W dniach 3-5 listopada 2021 roku w Warszawie eksperci ze strony biznesu, instytucji państwowych oraz organizacji pozarządowych omawiali zagadnienia zrównoważonego rozwoju.  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaznaczyła swoją obecność podczas debat i spotkań Kongresu ESG. 

Celem działania Agencji jest realizacja programów rozwoju gospodarki, wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii w działalności gospodarczej. Dlatego nie mogło zabraknąć przedstawicielki PARP na debacie pod tytułem: „Cyfryzacja: kluczowy aspekt w rozwoju polskiej gospodarki i społeczeństwa.”


Czy cyfryzacja jest dla każdego?
– Kiedy myślę o społeczeństwie 5.0 i o szybko zmieniającym się świecie, uważam, że największym wyzwaniem jest edukacja. Powinniśmy dbać o to, by podnosić kompetencje, na każdym etapie: szkół podstawowych, szkół zawodowych, szkół wyższych, ale też przez całe nasze życie zawodowe. Do tego musimy się przyzwyczaić, tego też musimy nauczyć naszych następców: że musimy zmieniać zawody, musimy się przebranżawiać, że te modele biznesowe, które teraz zakładamy, będą bardzo szybko tracić rację bytu – oceniła Izabela Banaś, Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz i Strategii, PARP
Ekspertka podzieliła się obserwacją, że spora część przedsiębiorców uważa, że cyfryzacja nie jest dla nich. Oceniła, że administracja rządowa powinna znaleźć rozwiązanie tego problemu. Instytucje publiczne mogą tworzyć popyt na te rozwiązania. Pandemia pokazała, że wiele z nich udało się wdrożyć; wiele firm i instytucji odnalazło się w realiach pracy zdalnej. Jednak sporo jest do zrobienia na szczeblu lokalnym i urzędniczym.


Kim jest pracodawca jutra
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zajmuje się również organizacją konkursów, mających na celu promować dobre postawy w polskim biznesie. Po raz 6. w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój organizuje konkurs „Pracodawca Jutra” którego celem jest wyróżnienie i promowanie przedsiębiorców realizujących modelowe inicjatywy z zakresu współpracy biznesu z edukacją. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach: „Rozwój pracownika”, „Dojrzałe kompetencje” oraz „Ambasador Edukacji”. Zgłoszenia można składać od 22 września 2021 r. do 20 grudnia 2021 r. To już szósta edycja przedsięwzięcia realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców: małych, dużych, średnich, takich, którzy realizują programy skierowane na rozwój kompetencji, nie tylko swoich pracowników, ale też uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców – wezwała Izabela Banaś.

Pierwsza kategoria, czyli „Rozwój pracownika”, mówi o inicjatywach i programach kompleksowych, skierowanych zarówno na rozwój kompetencji zawodowych, jak i miękkich. 
Druga kategoria, „Ambasador edukacji”, to przedsięwzięcia, które przedsiębiorcy realizują we współpracy z jednostkami szkolnictwa: ze szkołami zawodowymi, podstawowymi, z uczelniami wyższymi. W skład tych inicjatyw może wchodzić na przykład organizowanie stażów, warsztatów, wykładów.  Mogą to też być działania skierowane do nauczycieli, czyli do tych, którzy kształcą, tak aby wiedzieli i mogli przekazać, jak technologia zmienia się w firmach. 

Trzecia kategoria, „Dojrzałe kompetencje”, jest skierowana do przedsiębiorców realizujących programy rozwoju kompetencji osób powyżej 50-tego roku życia. Główną ideą jest tworzenie programów mentorskich, w których przedsiębiorcy będą łączyć wiedzę osób z tak bogatym doświadczeniem z kompetencjami osób młodych. 

- Mogą to być wszelkiego rodzaju programy, gdzie łączymy te dwa światy i staramy się je zintegrować w firmie dla dobra obu stron, bo przecież jedna i druga strona może się bardzo dużo z takich relacji nauczyćIzabela Banaś zwróciła uwagę na korzyści dialogu wielopokoleniowego.

Celem inicjatywy jest z jednej strony nagrodzenie najlepszych, a z drugiej – inspirowanie innych przedsiębiorców, aby pokazać, że takie działania mają sens i przekładają się na realne wartości w firmie, na zmianę w kulturze organizacyjnej i jak najbardziej, na podwyższenie wyników. Była mowa o korzyściach niematerialnych, płynących z uczestnictwa w konkursie – a jakie są materialne? Przede wszystkim chodzi o tytuł „Pracodawca jutra”, zachęcający potencjalnych pracowników i podnoszący efektywność działań w firmie. Nagrody finansowe można uzyskać w innym konkursie organizowanym przez Polską Agencję Przedsiębiorczości. 

Polski Produkt Przyszłości
Konkurs pod tym tytułem jest organizowany już dwudziesty czwarty raz, a na przedsiębiorców, instytuty badawcze i naukowe oraz uczelnie czekają nagrody o łącznej wartości aż 600 tys. zł. Projekty można zgłaszać do 6 grudnia. Konkurs finansowany jest w ramach Funduszy Europejskich, z Programu Inteligentny Rozwój. Jak czytamy na stronie PARP, w ramach konkursu Polski Produkt Przyszłości wybrane i nagrodzone zostaną najciekawsze, najbardziej innowacyjne i odpowiadające na potrzeby współczesnego świata rozwiązania, które mogą stać się wizytówką Polski i polskich innowatorów. Będą one również potwierdzać potencjał gospodarczy naszego kraju. Docenione zostaną rozwiązania, które spełniają trzy najważniejsze cechy: oferują nowe funkcjonalności odpowiadające na potrzeby odbiorców, mają duży potencjał rynkowy oraz pozytywny wpływ na środowisko.

- W tym konkursie nagradzamy najbardziej innowacyjne polskie produkty, takie, które mają szansę zawojować świat. W dwudziestoczteroletniej historii naszego konkursu mieliśmy produkty z naprawdę różnych branż. Były to i produkty medyczne, telemedycyna, która teraz święci swój triumf, a nawet jest koniecznością. Pojawiała się też i informatyka, biotechnologia, farmacja, różnego rodzaju maszyny. Bardzo się cieszymy, widząc naszych laureatów, którzy odnoszą sukcesy na rynkach zagranicznych. 

Co łączy stetoskop i konopie
Do laureatów z ubiegłych lat konkursu Polski Produkt Przyszłości należały między innymi firma STETOMI, zwycięzca z 2000 roku, która wprowadziła na rynek elektroniczny stetoskop. Umożliwia on przeprowadzenie badania w warunkach domowych, przesłanie wyników poprzez aplikację do naszego lekarza, który dokona diagnozy.  Zaangażowane są również mechanizmy sztucznej inteligencji, które bardzo precyzyjnie odczytują wyniki stetoskopu.  Produkt trafił w odpowiedni czas podczas pandemii. 

Inny ciekawy projekt, o którym opowiedziała Izabela Banaś, to nasiona konopii Henola, już uprawiane w Ameryce Północnej i Południowej, w Japonii i w innych częściach świata. W 2007 roku postanowiono wyhodować w Zakładzie Doświadczalnym IWNiRZ Pętkowo k. Środy Wlkp. nową formę konopi oleistych dającą wysokie plony nasion i oleju. Podstawowym warunkiem było uzyskanie roślin o niskim wzroście części wegetatywnych i dobrze rozwiniętym kwiatostanie oraz krótszym okresie wegetacji od konopi włóknistych. Wyniki doświadczeń potwierdziły przydatność nowej odmiany tych konopi do produkcji nasion wykorzystywanych na olej spożywczy lub jako biokomponent do produkcji biopaliw transportowych, jest również używana szeroko w kosmetyce.

-  Czasami są to produkty, których nie widzimy na półkach.  Są roślinami na polu albo specjalistycznymi maszynami, sprzętem medycznym, niemniej jednak są to takie produkty, które rozwiązują jakieś problemy społeczne i na to też kładziemy nacisk w naszym konkursie.

Jak wygląda realizacja takich inicjatyw po tym, jak już dostaną zaszczytne tytuły?
- W konkursie Polski Produkt Przyszłości nagradzamy takie pomysły, które są już na pewnym etapie wdrożenia. Mogą to być również produkty wdrożone, ważne, aby były obecne na rynku nie dłużej niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku. Musimy pamiętać, że są to naprawdę innowacyjne produkty, a ich przygotowanie kosztuje często lata pracy. To pot i łzy naszych przedsiębiorców, i nie tylko przedsiębiorców, bo w konkursie mamy 3 kategorie: oprócz przedsiębiorców są to jednostki szkolnictwa wyższego i instytucji badawczych, jak również kategoria wspólna, czyli współpraca biznesu z nauką. 

W każdej z trzech kategorii przyznawana jest nagroda główna wysokości 100 tysięcy złotych oraz 4 nagrody dodatkowe w wysokości 25 tysięcy złotych. Jak podkreśliła Izabela Banaś, nagroda Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości jest ukoronowaniem trudu laureatów. Jej główne zadanie polega nie na zrekompensowaniu kosztów, które są zwykle bardzo wysokie i trudne do oszacowania podczas wieloletniej pracy rozwojowej, a bardziej na promocji poprzez nobilitujący tytuł „Polski Produkt Przyszłości”.

Ogłoszenie zwycięzców nastąpi wiosną 2022 roku, bo złożone do 6 grudnia 2021 roku wnioski pooddawane są dokładnej analizie, a następnie, w celu nagłośnienia wydarzenia i laureatów, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przygotowuje specjalną oprawę medialną i materiały promocyjne. 

- Wiosną będziemy z wielką pompą ogłaszać wyniki – podsumowała Izabela Banaś. 

 

DZIĘKUJEMY, ŻE JESTEŚCIE Z NAMI!

PARTNER +: TOTALIZATOR SPORTOWY, Polski Fundusz Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Powszechny Zakład Ubezpieczeń  PARTNER: Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, PolRegio,  Eko Pak, Fortum, Columbus, BSH Bosch und Siemens Hausgeräte, Regent Warsaw Hotel, Lasy Państwowe, Adamed, Microsoft, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, PKP InterCity, Medicover, Red Snake  PARTNER ENERGETYCZNY Tauron PARTNER MOTORYZACYJNY: STELLANTIS HONOROWY PATRONAT: Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, Wicepremier, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Piotr Gliński PATRONATY MINISTERSTW: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Spotu, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Edukacji i Nauki PATRONAT MARSZAŁÓW WOJEWÓDZTWA: Opolskiego, Mazowieckiego, Świętokrzyskiego, Lubuskiego, Śląskiego, Łódzkiego, Małopolskiego, Wielkopolskiego, Dolnośląskiego, Podkarpackiego, Lubelskiego, Podlaskiego PATRONATY I PARTNERZY MERYTORYCZNI:  TOGETAIR, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , Zakład Ubezpieczeń Społecznych,  Biuro Rzecznika MiŚP, Polskie Regiony, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Pracodawcy RP, Business Center Club, Krajowa Izba Gospodarcza, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Polski Instytutu Sztuki Filmowej, Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, Instytut One, Instytut Biznesu, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, Polski Komitet Olimpijki, Escola Varsovia, Łazienki Królewskie, Artomed.pl, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Urząd Regulacji Energetyki, Krakowskie Forum Organizacji Społecznych PATRONATY UCZELNI WYŻSZYCH:  Szkoła Główna Handlowa, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Warszawski, Społeczna Akademia Nauk, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Politechnika Śląska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie PARTNER MIĘDZYNARODOWY: UN Global Compact GŁÓWNE PORTALE INTERNETOWE: Wirtualna Polska, money.pl GŁÓWNY PARTNER RADIOWY: Polskie Radio, Polskie Radio 24 PATRONI MEDIALNI: Polska Agencja Prasowa, Agencja Informacyjna, Interia, Zielona Interia, Polska Press, Strefa Biznesu, Energetyka 24, Biznes Alert, Pod Prąd, Wysokie Napięcie, Teraz Środowisko, EcoEkonomia.pl, Super Biznes, PepeTV, Audytorium 17, Radio dla Ciebie, Radio Poznań, Polskie Radio Białystok, Radio Łódź, Polskie Radio Lublin, Smart Me, Wykop.pl, CSR.pl, magazyn As Biznesu