OKRĄGŁY STÓŁ: Innowacyjność i nauka - SGH i ING Bank Śląski

- Od lat 90-tych polski biznes rozwija się innowacyjnie, bo zaczynaliśmy praktycznie od zera. Teraz, po 30 latach wiele firm doszło do ściany w prowadzeniu badań i rozwoju własnymi siłami. Teraz zaczynają szukać partnerów w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań poza – w tym na uczelniach. Ten proces będzie przyspieszał, bo wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem wymagają od biznesu innowacyjnych rozwiązań, ścieżka prostej poprawy efektywności i stosowania rozwiązań już dostępnych na rynku jest tu niewystarczająca - tak podsumowli temat wspólpracy na lini biznes - nauka - uczestnicy OKRAGŁEGO STOŁU, który odbył się w ramach Kongresu ESG Polska Moc Biznesu (7.11 na PGE Narodowym) 

Potrzebne są innowacje – ale innowacje dopasowane do potrzeb i wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem i osiągnięciem neutralności klimatycznej.

Biznes zidentyfikował także podstawową przeszkodę we współpracy między biznesem a uczelniami, tj. brak zainteresowania ze strony uczelni współpracą z biznesem (brak zachęt lub przymusu). Uczestnicy odwoływali się tu do dobrych praktyk zagranicznych uczelni, gdzie istnieją całe jednostki odpowiedzialne za współpracę z biznesem, które są rozliczane z wolumenu projektów i wdrożeń przeprowadzonych w partnerstwie z biznesem. Tym samym po stronie uczelni istnieje system zachęcający do szukania porozumień z biznesem. Zdaniem uczestników Stołu, takich zachęt brakuje obecnie w polskim systemie szkolnictwa wyższego, który nie widzi wartości dodanej ze swoich działań (poza dydaktyką).


Uczestnicy stołu jednoznacznie stwierdzili, że brak jest systemowych i legislacyjnych rozwiązań w zakresie współpracy biznesu z uczelniami.


Jednym z dobrych rozwiązań rekomendowanych podczas dyskusji było stworzenie przestrzeni wymiany oczekiwań (biznes) i możliwości/już dostępnych rozwiązań (uczelnie). Taką przestrzenią byłoby np. cykliczne organizowane Fora Innowacji Biznes i Nauka we współpracy z kluczowymi organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców (Business Centre Club, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Krajowa Izba Gospodarcza), oraz uczelnie (ekonomiczne i biznesowe, techniczne oraz przyrodnicze) jednodniowych spotkań na uczelniach (zogniskowanych np. sektorowo), gdzie formułowane byłyby z jednej strony aktualne oczekiwania biznesu odnośnie współpracy z nauką, a z drugiej strony uczelnie mogłyby zaprezentować biznesowi swoje innowacyjne rozwiązania (na wzór pitchowania startupów przed inwestorami). Takie regularne spotkania pozwoliłyby biznesowi i nauce na stały i systemowy kontakt oraz wdrażanie w życie rozwiązań rekomendowanych przez biznes.

Moderatorami OKARGŁEGO STOŁU pn. "Innowacyjność i nauka" były: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i ING Bank Śląski SA, natomiast uczestnicy reprezentowali zarówno krajowy biznes (budownictwo), kancelarie prawne, consulting i podmioty sektora finansowego.

 

 

 

DZIĘKUJEMY, ŻE  BYLIŚCIE Z NAMI - KONGRES ESG POLSKA MOC BIZNESU 2022!