LUDZKA TWARZ BIZNESU – JAK SKUTECZNIE POŁĄCZYĆ NGOSY Z BIZNESEM (S6)

Partnerska współpraca biznesu i organizacji pozarządowych to znakomita szansa na efektywne działania i korzyści dla obu stron. Wymiana wiedzy i zasobów może przynieść konkretne efekty społeczne i biznesowe, wzmocnione o efekty synergii i skali. Jak zaprojektować i zorganizować właściwy, dostosowany do potrzeb i oczekiwań obu stron model współpracy? Jak uniknąć rozczarowań i poczucia niezrozumienia? Jak promować lokalne i ogólnopolskie działania NGOsów. Czego potrzebuje III sektor by zwiększyć działania i zasięg przekazu.

Jak skutecznie połączyć NGOSY z biznesem? Na te pytanie starali się odpowiedzieć uczestnicy debaty LUDZKA TWARZ BIZNESU – JAK SKUTECZNIE POŁĄCZYĆ NGOSY Z BIZNESEM

W roli moderatora wystąpiła Iwona Łazarów - Członek zarządu Fundacja Inicjatyw Społecznych Sapere Aude.

W debacie wzięli udział:

  • Szymon Dziubicki - General Manager Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej: KIPR
  • Dorota Franczukowska - Senior manager, ESG, marketing i komunikacja Organizacja "Biznes kontra SMOG" (PWC)
  • Michał Maurycy Mazur - Prezes Zarządu Our Future Foundation
  • Michał Karnafel - Project Manager Fundacja Siepomaga
  • Agnieszka Kazimierska - Manager ds. projektów strategicznych, Fundacja Veolia
  • ks. Andrzej Augustyński - Prezes Zarządu Stowarzyszenie SIEMACHA

Jakie są korzyści współpracy biznesu z fundacją?
Jako pierwszy wypowiedział się Michał Karnafel - Project Manager Fundacja Siepomaga:
Korzyści ze współpracy biznesu z organizacji NGO są wielowymiarowe. My udostępniamy fundacjom takie narzędzia, których one same nie posiadają i na tym  polega nasza pomoc. Ponadto firmy poniekąd tworzą jednostki pełne pasji, które później zasilają szeregi organizacji pozarządowych. Tak się wydarzyło chociażby w moim przypadku. Jest jeszcze jedna, obopólna korzyść, czyli budowanie zaufania społecznego. Jeżeli uda się nam zrealizować ambitny projekt społeczny, to budujemy tym samym własne kompetencje, ale również tworzymy zaufanie społeczne.


Jako kolena wypowiedziała się Dorota Franczukowska, Senior manager, ESG, marketing i komunikacja Organizacja "Biznes kontra SMOG" (PWC):
Organizacje pozarządowe zyskują na współpracy z NGOs-ami głównie na płaszczyźnie społecznej. Członkowie firm uczą się lepszej współpracy, kooperacji. Mamy w naszym programie 3 NGOs-y i ich działanie jest naprawdę nieoceniona. Krakowski Alarm Smogowy wnosi wiedzę merytoryczną. Unicef polska który dołączył i pomaga nam zwrócić uwagę na prawa dziecka i życia w czystym środowisku.To są takie wartości, które tylko we współpracy jesteśmy w stanie wypracować.
Michał Maurycy Mazur, Prezes Zarządu Our Future Foundation, stwierdził:
Na przestrzeni lat przeprowadziliśmy kilka współprac. Najpierw odpowiedzieliśmy sobie na pytanie co - jako studenci - jesteśmy w stanie zaproponować biznesowi. Chcieliśmy przedstawić realną wartość. Dostarczamy talent, czyli osoby doskonale wykształcone, w dużej mierze na zagranicznych uczelniach. Pomagamy osobom z ubogich środowisk zdobyć edukację, a z drugiej strony dostarczamy biznesowi wysokiej jakości kadr. Biznes może nas wykorzystać realizując przy okazji społeczne cele.

Agnieszka Kazimierska,  Manager ds. projektów strategicznych, Fundacja Veolia, powiedziała:

Współpraca międzysektorowa to jest wspólny mianownik w fundacji Veolia Polska. Ja reprezentuję fundację, czyli NGO korporacyjny. Zapraszamy do współpracy sektor publiczny, w szczególności samorządy. Budujemy tę współpracę na ścisłych filarach partnerstwa. Kładziemy nacisk na wzajemny szacunek i dokładnie sprecyzowane ról pełnionych przez poszczególnych partnerów. Staramy się obalać mit, że organizacje pozarządowe to tania siła robocza, albo że samorządy są zapracowane i nie mają czasu na realizację programów społecznych. Nikt nie ma takiej wiedzy na temat lokalnej społeczności jak lokalne organizacje pozarządowe. My chcemy dać im głos i wspólnie budować projekt dostosowany do potrzeb danego regionu.

Przenikanie się sektorów
Szymon Dziubicki, General Manager Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej: KIPR, powiedział:
Uważam, że sformułowanie “trzeci sektor” może być mylące, bo sugeruje, że jest to zupełnie oddzielna część od pozostałych. Tymczasem sektor publiczny, prywatny oraz trzeci sektor idealnie się przenikają. Tworzenie sztucznych barier generuje niepotrzebne antagonizmy. Jestem przekonany, że doświadczenie w organizacji pozarządowej uczy tego, czego trudno się nauczyć gdzie indziej, na przykład wykonywania konkretnych zadań, przezwyciężania barier myślowych. Organizacje pozarządowe dają bardzo wiele kompetencji i wielu przedsiębiorców to dostrzega. Polecam działanie w NGOs-ie obok pracy zarobkowej.
ks. Andrzej Augustyński, Prezes Zarządu Stowarzyszenie SIEMACHA, powiedział:
Mam podobną perspektywę do przedmówców. Patrzę na świat oczami obywatela tego kraju. Myślę, że kładziemy jednak akcenty w różnych miejscach. Patrzę krytycznie na relacje z administracją publiczną i biznesem. W dzisiejszych czasach deklaratywnie wszyscy chcą pomagać. Rząd również - jest w dzisiejszych czasach największą organizacją pomocową. Biznes również bierze udział w działalności charytatywnej i robi z tego element wizerunku. Społeczna Odpowiedzialność BIznesu zakłada, że biznes jest etyczny. Czy zatem można apelować do etycznej strony biznesu, by działał na rzecz dobra wspólnego? Moim zdaniem to założenie jest błędne. Etyczni są tylko ludzie, nie organizacje. W zależności od tego jak dobierzemy liderów czy współpracowników, tak będziemy realizować cele.

Wydaje mi się, że specyficznym zadaniem, jakie leży przed NGOs-ami, jest prowadzenie eksperymentów w dziedzinie podejmowania decyzji. W organizacji pozarządowej mogę szybciej podjąć ryzykowne działanie bez ponoszenia ryzyka utraty popularności. Jest to niemożliwe w przypadku organizacji rządowych.

Michał Karnafel - Project Manager Fundacja Siepomaga, dodał:
Fundacje i stowarzyszenia nie są ciałem obcym. One istnieją w gospodarce i współistnieją z innymi podmiotami. Fundacje i stowarzyszenia mogą być obiektami, do których firmy mogą delegować pewne zadania. Firma ma odpowiednie zaplecze, ale może nie posiadać odpowiednich kompetencji potrzebnych do ukończenia danego przedsięwzięcia. I tu mogą być przydatne NGOs-y. Szczególnie takie, które specjalizują się w konkretnej działce, na przykład ekologicznej czy społecznej. Z drugiej strony fundacje powinny budować swoje kompetencje i nieustannie je rozwijać. Może się bowiem pojawić pokusa, żeby wykorzystać partnera, który się nagle pojawił. Firma powinna przygotować brief, fundacja powinna określić, czy ma zasoby, by dany projekt wykonać. Jeśli nie ma, powinna nawiązać współpracę z inną organizacją. Potem wszystko działa jak w biznesie. Dzięki takiemu podejściu możemy zbudować wizerunek odpowiedzialnego i wartościowego partnera.
Agnieszka Kazimierska - Manager ds. projektów strategicznych, Fundacja Veolia, podkreśliła:
Miło jest też, kiedy organizacja ma w głowie jakiś pomysł, a potem zgłasza się do przedsiębiorcy, aby go wspólnie zrealizować. Bardzo często nie mamy wiedzy na temat potrzeb społecznych, jaką mają NGOs-y.

Ostatni panel sceny społecznej kongresu ESG - Polska Moc Biznesu, zamknęła Katarzyna Zdanowicz, dziennikarka telewizyjna, Grupa Polsat:
Po to są organizowane te konferencje, żebyśmy wiedzieli przed jakimi wyzwaniami stajemy.

 

DZIĘKUJEMY, ŻE BYLIŚCIE Z NAMI - KONGRES ESG POLSKA MOC BIZNESU 2022!