2021-11-05

3.0 Kongres ESG – Polska Moc Biznesu. Dzień trzeci, czyli E jak ekologia

Trzeci dzień kongresu ESG - Polska Moc Biznesu poświęcony został pierwszej literze z zakresu zrównoważonego rozwoju, czyli tematom ekologii.

Razem dla Zielonych Technologii.

Podczas śniadania prasowego 3 dnia Kongresu przedstawiciele trzech instytucji zaangażowanych m.in w ochronę środowiska podpisali uroczyście umowę o współpracy.

Dyrektor Wojciech Kamieniecki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, przedstawił skalę działań proekologicznych leżących w tym momencie w zakresie zainteresowań.

Umowa dotyczy bardziej efektywnego zarządzania zasobami gospodarczymi, takimi jak oszczędne energetycznie budownictwo mieszkaniowe, oczyszczalnie przyszłości, efektywna gazownia i wiele innych. Łączny budżet tych przedsięwzięć to 210, 4 mln złotych.

Bartłomiej Pawlak, reprezentujący Polski Fundusz Rozwoju, opowiedział o możliwościach wsparcia:

Często mierzymy się ze zjawiskiem szklanego sufitu. Naukowiec, który opracowuje nowe rozwiązania, ale nie ma możliwości rozwijania ich i wyjeżdża za granicę. Podobnie start-up wymyślający innowacyjne projekty finalnie sprzedaje je do dużych zagranicznych podmiotów.

Czy możemy wyjść poza ten schemat dostawcy siły roboczej? Temu ma służyć nasze porozumienie. Chcemy dać szansę polskim firmom, aby mogły się tu rozwijać. Chcemy dać im ciągłość w systemie wsparcia.

Małgorzata Walczak, PFR Ventures zarysowała dwa problemy na rynku venture capital:

Są to: brak finansowania oraz bardzo mała liczba projektów technologicznych.

Liczę na to, że dzisiaj podpisane porozumienie sprawi, że w końcu fundusze venture capital będą w stanie zainwestować w technologie i zaowocować silnymi projektami.

Fundusz PFR Green Hub został stworzony nie z powodu mody, ale z powodu przekonania, że jest to nieuniknione. Jest to drugi taki fundusz w Europie, działający w ten sposób - inwestujący w strategie prime map tech.

Nasz budżet inwestycyjny to 200 mln złotych, a wkład w jeden fundusz wynosi do 50%. W polu naszego zainteresowania leżą zielone inwestycje, m.in.: CleanTech, OZE, transformacja aktualnych systemów energetycznych i ich wydajność, a także żywność.

Chcemy budować Green Deal, a nie greenwashing.

Następnie goście mieli okazję wysłuchać wystąpienia przedstawicielki Związku Pracodawców Producentów Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK

Magdalena Dziczek, Dyrektor Biura Zarządu EKO-PAK opowiedziała o zbiórce opakowań z tworzyw sztucznych elastycznych, które są pewnym wyzwaniem w obecnym systemie recyklingu.

Projekt Refleks, stworzony i finansowany obecnie przez dwie firmy: Nestle Polska i Pepsico Polska, ma na celu poprawę ich przetwarzania opakowań sztucznych elastycznych

Chcemy wprowadzać gospodarkę w obiegu zamkniętym.  Proces ten powinien być napędzany przez regulacje, ale nie obędzie się bez zaangażowania biznesu. Dlatego zainteresowaliśmy się elastycznymi opakowaniami z tworzyw sztucznych, które mogą być trudniejsze do przetwarzania. Chcemy realizować zarówno cele środowiskowe, jak i nasze własne zobowiązania biznesowe.

Magdalena Dziczek przytoczyła dane:

W Polsce co roku wprowadzanych jest 650 tys ton opakowań sztucznych, z czego ok. 5% to opakowania elastyczne, takie, jakich używamy np. w opakowaniach batoników czy czipsów, saszetkach z karmą dla naszych zwierząt domowych. Poziom ich recyclingu jest niski z trzech powodów:
są zwykle małych formatów i giną w systemach utylizacyjnych; konsumenci nie segregują ich właściwie, instalacje nie są zainteresowane ich wysortowywaniem.

Aby zwiększyć poziom przetwarzania opakowań elastycznych EKO-PAK opracowywał przez dwa lata projekt obejmujący te kluczowe elementy procesu:
Wysortowanie spośród innych odpadów- Belowanie i transport - Doczyszczanie i recycling - płyta (produkt z recyclatu), służąca m.in do wygłuszania studia nagrań bądź zastąpienia elementów drewnianych w budownictwie. Dowiedzieliśmy się, że taką gotową płytę można ponownie przetwarzać, otrzymując dokładnie ten sam produkt.

Otwarcie 3 dnia Kongresu ESG Polska Moc Biznesu uświetnili swoim przekazem kolejni goście.
Anna Moskwa, Minister Klimatu i Środowiska, przedstawiła przesłanie:

Uczestniczą Państwo w bardzo ważnym wydarzeniu, w Kongresie łączącym tematy Społeczeństwa, Gospodarki i Środowiska. Żyjemy w czasach wielkiej odpowiedzialności za znalezienie równowagi, odpowiedzialności za transformację w stronę lepszego życia dla nas wszystkich
Czekamy na dobre pomysły i dobre projekty, jak przeprowadzić tę transformację zarówno na poziomie państwa, jak i na poziomie pojedynczych podmiotów.

Bartłomiej Pawlak, Wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju przytoczył dane wskazujące na to, że przy obecnym stanie zaangażowania świata mamy około 60% szans na zrealizowanie celu klimatycznego, czyli spowolnienie wzrostu temperatury do mniej niż 1,5 stopnia Celsjusza do 2030 roku.

Kiedy spojrzymy na Chiny, przy wszystkich swoich deklaracjach o zeroemisyjności do 2060 informują jednocześnie, że przez najbliższe 10 lat ich emisyjność będzie rosła

USA nadal debatują nad sposobami. Indie i Rosja, która nawet nie pojawiła się w postaci wysłania swojego przedstawiciela na szczycie COP26, dają mgliste i nieprecyzyjne deklaracje.

I na tym tle mamy Europę, która jest liderem przemian proklimatycznych, politycy i twórcy programów, zastanawiają się, czy kieszenie podatników wytrzymają te tempo

Wszyscy za to przechodzimy przyspieszony kurs wiedzy o świecie i klimacie. Jak na tym tle ma wyglądać rola Polski? Mamy nadal gospodarkę opartą na węglu.

Mamy jednak również swoje doświadczenia ostatnich 30 lat ogromnej transformacji. Można powiedzieć, że w przeciwieństwie do innych krajów starej, stabilnej Europy, transformację mamy we krwi.

Potrzeba nam w tych procesach: konsekwentnych i elastycznych strategii. Bez aktywności sektora polskich firm oraz współpracy między różnymi podmiotami nie osiągniemy tego sukcesu

Wojciech Kamieniecki, Dyrektor NCBR, dodał kilka słów na temat tego, jak konkretne działania mogą się przyłożyć do nie tylko świetnej, ale i niezbędnej idei, jaką jest ochrona środowiska.

Jako NCBR wspieramy badania mające wykreować odpowiednie technologie i urządzenia, które mają na celu używać źródeł odnawialnych, gospodarować odpowiednio wodą, przetwarzać odpady w obiegu zamkniętym, wymiana powietrza w starych budynkach, która nie musi się wiązać z utratą ciepła. Mamy w planach budownictwo oparte o surowce wtórne oraz niskoenergetyczne.

Retencja wody jest obecnie coraz bardziej gorącym tematem, zarówno ze względu na coraz częstsze deszcze nawalne, wypłukujące glebę, jak i na susze.

Pozyskiwanie i wykorzystywanie wodoru to kolejny element naszych zainteresowań, dotyczący rozwijania czystych źródeł energii.

Mamy pod opieką obecnie 9 projektów i aby nie skończyły się tylko na etapie planowania, zaprosiliśmy Polski Fundusz Rozwoju, aby móc je sfinansować i przekuć w realne wydarzenia w naszym kraju w ramach pierwszego etapu współpracy.

DZIĘKUJEMY, ŻE JESTEŚCIE Z NAMI!

PARTNER +: TOTALIZATOR SPORTOWY, Polski Fundusz Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, PZU PARTNER: Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, PolRegio,  Eko Pak, Fortum, Columbus, BSH Bosch und Siemens Hausgeräte, Regent Warsaw Hotel, Lasy Państwowe, Adamed, Microsoft, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, PKP InterCity, Medicover, Red Snake  PARTNER ENERGETYCZNY Tauron PARTNER MOTORYZACYJNY: STELLANTIS HONOROWY PATRONAT: Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, Wicepremier, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Piotr Gliński PATRONATY MINISTERSTW: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Spotu, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Edukacji i Nauki PATRONAT MARSZAŁÓW WOJEWÓDZTWA: Opolskiego, Mazowieckiego, Świętokrzyskiego, Lubuskiego, Śląskiego, Łódzkiego, Małopolskiego, Wielkopolskiego, Dolnośląskiego, Podkarpackiego, Lubelskiego, Podlaskiego PATRONATY I PARTNERZY MERYTORYCZNI:  TOGETAIR, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , Zakład Ubezpieczeń Społecznych,  Biuro Rzecznika MiŚP, Polskie Regiony, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Pracodawcy RP, Business Center Club, Krajowa Izba Gospodarcza, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Polski Instytutu Sztuki Filmowej, Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, Instytut One, Instytut Biznesu, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, Polski Komitet Olimpijki, Escola Varsovia, Łazienki Królewskie, Artomed.pl, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Urząd Regulacji Energetyki, Krakowskie Forum Organizacji Społecznych PATRONATY UCZELNI WYŻSZYCH:  Szkoła Główna Handlowa, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Warszawski, Społeczna Akademia Nauk, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Politechnika Śląska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie PARTNER MIĘDZYNARODOWY: UN Global Compact GŁÓWNE PORTALE INTERNETOWE: Wirtualna Polska, money.pl GŁÓWNY PARTNER RADIOWY: Polskie Radio, Polskie Radio 24 PATRONI MEDIALNI: Polska Agencja Prasowa, Agencja Informacyjna, Interia, Zielona Interia, Polska Press, Strefa Biznesu, Energetyka 24, Biznes Alert, Pod Prąd, Wysokie Napięcie, Teraz Środowisko, EcoEkonomia.pl, Super Biznes, PepeTV, Audytorium 17, Radio dla Ciebie, Radio Poznań, Polskie Radio Białystok, Radio Łódź, Polskie Radio Lublin, Smart Me, Wykop.pl, CSR.pl, magazyn As Biznes.