2021-11-04

2.6 Zrównoważony rozwój - przymus regulacyjny czy społecznie odpowiedzialna perspektywa biznesowa?

Kolejny panel podczas 2 dnia Kongresu ESG – Polska Moc Biznesu odbył się pod hasłem „Cele zrównoważonego rozwoju fundamentem strategicznego rozwoju firmy”.

Zaproszeni eksperci wspólnie zastanawiali się, na ile ESG jest przymusem regulacyjnym, na ile potrzebą społeczną i w jakim zakresie polski biznes jest przygotowany do wdrażania zrównoważonego rozwoju.

Moderatorka dr Aleksandra Stanek-Kowalczyk ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, rozpoczęła debatę pytaniem, czy w ogóle zrównoważony rozwój obecnie jest elementem strategii firm? Na to pytanie odpowiadali:

  • Tomasz Gasiński, Dyrektor w Zespole ds. Zrównoważonego Rozwoju, Deloitte Central Europe
  • Mirosław Kachniewski, Prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych
  • Maria Krawczyńska, Dyrektor Biura CSR i Zrównoważonego Rozwoju, BNP Paribas
  • Katarzyna Szwarc, Pełnomocniczka Ministra Finansów ds. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego
  • Łukasz Niewola, Dyrektor Komunikacji Korporacyjnej i PR, Grupa Luxmed
  • Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes, Związek Banków Polskich
  • Joanna Molik, Executive Director, Industry Digital Strategist, Worldwide Financial Services, Microsoft

Tomasz Gasiński zobrazował, że wobec ESG polskie firmy przyjmują generalnie pozycję wyczekującą i opowiedział o roli, jaką może pełnić firma konsultingowa.

-  Firmy chcą realizować regulacje w sposób jak najmniej kosztochłonny. Owszem, istnieją na rynku firmy, które już od kilkunastu lat mają strategie ESG. Chodzi o to, byśmy wyszli z pozycji oczekującej do pozycji aktywnej.

W 1980 roku pojawiła się poważniejsza refleksja, co zrobić, aby zostawić przyszłym pokoleniom dostęp do wartości, jakie mieliśmy ówcześnie do dyspozycji.
Około 2000 roku zaczęliśmy zastanawiać się, czy więcej (zarabiając) znaczy lepiej (żyć)? Obecnie wiemy, że  większe zarobki nie oznaczają większego wskaźnika szczęśliwości.

W każdym skomplikowanym równaniu istnieje jedna bądź dwie kluczowe zmienne.  I  dlatego możemy zatrzymać się, dokonać analizy i podjąć nowe decyzje. Za zakrętem zweryfikować naszą sytuację i dokonać następnych kroków.

Rola Deloitte jako firmy konsultingowej jest różnorodna. Pomagamy naszym klientom i zajmujemy się ich edukacją, np w postaci webinarów.  Jesteśmy także kuźnią kadr, osób, które trafiają od nas do biznesu. Zajmujemy się też informowaniem o potencjalnych ryzykach i nie jest to głos wołającego na pustyni, ale realne zagrożenia, jak np. niemożność sprzedaży swojego produktu na terenie UE, jeśli nie będziemy w stanie oszacować jego śladu węglowego.

Mirosław Kachniewski przedstawił zagadnienia wartości giełdowej i wyliczeń ESG, jakie już niedługo będą musiały przedstawiać firmy.

Badamy spółki giełdowe od 2012 roku - co piąta zawiera w swojej strategii cele środowiskowe i społeczne. Problemem jest to, że jeżeli spółki nie  mają takiej strategii, to  są w nieciekawej sytuacji, bowiem uderza to znacznie w ich konkurencyjność. Spółka musi bowiem zmierzyć swoje czynniki ESG, przedstawić je i obronić je  przed kontrahentem.

Niebawem na etykietach mają się pojawić informacje o śladzie węglowym produktu i firmy muszą być do tego przygotowane, aby podać i uzasadnić te dane.

Dane ESG będą musiały być rzetelne, możliwe do zweryfikowania przez biegłego rewidenta, i będą musiały być przygotowane w specjalistycznym języku, który jest możliwy do odczytania na całym świecie przez maszyny podejmujące decyzje inwestycyjne.

Obliczenie ekwiwalentu CO2 w pierwszym momencie wydaje się trudnym zadaniem, natomiast rozbicie tego procesu na pojedyncze kroki umożliwi umieszczenie tego w systemie, dzięki temu uzyskanie finalnego wyniku staje się  dziecinnie proste.

Maria Krawczyńska szczerze opowiedziała o swoich obserwacjach z polskich strategii biznesowych i o działaniach BNP Paribas zwróconych w stronę zrównoważonego rozwoju.

ESG jako fundament w strategiach biznesowych? Nie powiedziałabym, że jest to popularne stanowisko, bo strategie biznesowe opierają się przede wszystkim na podejściu, co produkujemy i co sprzedajemy.

Ja jestem wielką zwolenniczką regulacji, bo uważam, że pomogą nam jako środowisku  biznesu w Polsce, aby te strategie biznesowe realizować.

To czego potrzebują polskie spółki, to dane, dane i jeszcze raz dane. Szczegółowe cele ESG wraz z zakreśleniem terminu i strategią, jak do  tego dojdziemy, to nadal pieśń przyszłości. Używając prostego hasła, czego nie zmierzysz, tego nie zmienisz.  Te regulacje są  niezbędne i zmierzają do nas z Brukseli jako dyrektywa CSRD, ale mam obawy, że polskie firmy są do tego nieprzygotowane.

Jako sektor bankowy  potrzebujemy danych, aby móc naszych klientów ocenić. Obecnie regulacje wyprzedzają się wzajemnie. EBA, czyli Europejski Nadzór Bankowy (European Banking Authority), wdrożyła regulacje, które już od 30.06.2021 wymagają od nas mierzenia ryzyka ESG.  Niestety nie mamy danych, aby takie ryzyko mierzyć. Obecnie prowadzimy edukację wobec naszych klientów, aby mogli takie dane nam dostarczyć.

Zdecydowaliśmy się od 2015 roku o odchodzeniu od finansowania inwestycji węglowych. Wtedy to był szok dla rynku. Obecnie chcemy osiągnąć “zero węgla w portfelu” do 2030 roku.

Potrzebujemy przede wszystkim edukacji najwyższego managementu.

Katarzyna Szwarc mówiła o narzędziach proponowanych przez Ministerstwo Finansów.

Kierujemy się zasadą, że jeśli istnieje na rynku problem do zmiany, to  zamiast karać i wymagać, najpierw patrzymy na siebie, czy my możemy jakoś wesprzeć tych interesariuszy, aby te analizy i dane się pojawiły. Pierwsza inicjatywa to działania edukacyjne i informacyjne. Wychodzimy z założenia, że nie każdy orientuje się wystarczająco dobrze w tych zagadnieniach

Chcemy stworzyć platformę informacyjną dotyczącą ESG, która pomoże polskim przedsiębiorcom.

Druga sprawa to dostępność usług i instytucji w celu zrealizowania wymogów audytu i raportowania. Również pod tym względem chcemy wesprzeć przedstawicieli biznesu.

Łukasz Niewola przytoczył przykłady wdrażania ESG z wyprzedzeniem w firmie składającej się z 250 oddziałów rozsianych po całej Polsce. Położył nacisk na informację zwrotną,  jaka płynie od partnerów biznesowych i klientów.

Działamy na bardzo regulowanym rynku, zatem można powiedzieć, że jesteśmy również fanami regulacji, ale przede wszystkim fanami pracowników oraz naszych partnerów, firm współpracujących, które sugerują nam rozwiązania ESG.

Chcemy wesprzeć klientów, pracowników i kontrahentów  w edukowaniu, że cele zrównoważonego rozwoju są naszymi wspólnymi celami. Postawiliśmy sobie ambitny cel, aby z wyprzedzeniem, czyli w przyszłym roku wypuścić raport ESG. Chcemy go budować w oparciu o wiedzę z naszych lokalnych oddziałów, począwszy od kubków używanych lokalnie po wymianę floty samochodowej.

Aby zweryfikować nasz ESG, zatrudniliśmy fantastycznych specjalistów i przeprowadziliśmy audyt. Pewnym problemem jest pozyskanie danych. Wynajmujemy powierzchnię w 250 miejscach w Polsce i otrzymanie od  nich informacji bywa problematyczne.

Niewiele jest podmiotów, które kształcą specjalistów ESG. Dlatego tak istotne jest korzystanie z potencjału naszych pracowników.

Krzysztof Pietraszkiewicz mocno podkreślił element kryzysu klimatycznego.

Oczekiwania naszych rodaków jest takie, abyśmy skupili się na tym zagadnieniu, by uratować ziemię dla naszych dzieci i wnuków. Nie jest to jeszcze powszechne, ale powinniśmy iść w tę stronę.

Nastąpiło porozumienie różnych podmiotów, aby uratować ziemię przed degradacją.  Najważniejszą sprawą, jaka się teraz odbywa, to przebudowa naszej świadomości, aby zmienić kierunek, w którym rozwija się świat.  Polacy w badaniach opinii jednoznacznie opowiadają się za tym, aby klimat, gleby i przyroda były odbudowywane. Powinniśmy to zrobić, nie ze względu na dyrektywę CSRD, ale ze względu na to, że leży to w naszym interesie jako ludzkości. Być może zabraliśmy się za to za późno, ale możliwe, że mamy jeszcze szansę, aby powstrzymać tę degradację.

W wielu działaniach kredytowych pojawiły się  już rozmowy, czy dana inwestycja jest zrównoważona środowiskowo, czy np budownictwo jest energooszczędne. Oceniamy ryzyko kredytowe również pod kątem tych rozwiązań i wartości

My nie potrzebowaliśmy regulacji, aby budować najbardziej optymalną strategię rozwojową, przykładowo, abyśmy przeszli na transfery elektroniczne i wycofali papier.

Kształcenie kadry znającej się na ESG będzie postępować, podobnie jak postępowała edukacja w zakresie systemów księgowo -finansowych. Wierzę, że uda nam się w najbliższych 2-3 latach sprostać tym wyzwaniom,  natomiast należy zainwestować środki w uczelnie, aby mieć wiedzę i umiejętności.

Joanna Molik zwróciła uwagę na międzynarodowe trendy wartościujące ESG:

Na świecie narasta trend, że bonusy członków zarządu zależą od tego, w jaki sposób ich oddziały spełniają zasady ESG. Zasady ESG wkraczają do mainstreamowej strategii korporacyjnej.

Z perspektywy Microsoft ESG to zdecydowanie szansa. Już od dłuższego czasu podejmujemy działania w tym kierunku. Chcemy być carbon negative do 2030 roku, nie tylko zajmując się śladem węglowym, ale również przyglądając się kwestii eksploatacji i zanieczyszczenia wody oraz gospodarce odpadami. Tworzymy standardy i narzędzia. Chcemy wprowadzać rozwiązania dla naszych partnerów biznesowych,  tak abyśmy nie wynajdywali każdy z osobna koła i abyśmy mogli działać wspólnie w tym zakresie.

To, co każdy z nas tu obecnych możemy zrobić, to  zaangażować pracowników swoich firm i wykorzystać potencjał ludzki. Oni z pewnością chcą, aby ten brand, który mają na wizytówce, był postrzegany jako firma propagująca zrównoważony rozwój.

DZIĘKUJEMY, ŻE JESTEŚCIE Z NAMI!

PARTNER +: TOTALIZATOR SPORTOWY, Polski Fundusz Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, PZU PARTNER: Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, PolRegio,  Eko Pak, Fortum, Columbus, BSH Bosch und Siemens Hausgeräte, Regent Warsaw Hotel, Lasy Państwowe, Adamed, Microsoft, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, PKP InterCity, Medicover, Red Snake  PARTNER ENERGETYCZNY Tauron PARTNER MOTORYZACYJNY: STELLANTIS HONOROWY PATRONAT: Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, Wicepremier, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Piotr Gliński PATRONATY MINISTERSTW: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Spotu, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Edukacji i Nauki PATRONAT MARSZAŁÓW WOJEWÓDZTWA: Opolskiego, Mazowieckiego, Świętokrzyskiego, Lubuskiego, Śląskiego, Łódzkiego, Małopolskiego, Wielkopolskiego, Dolnośląskiego, Podkarpackiego, Lubelskiego, Podlaskiego PATRONATY I PARTNERZY MERYTORYCZNI:  TOGETAIR, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , Zakład Ubezpieczeń Społecznych,  Biuro Rzecznika MiŚP, Polskie Regiony, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Pracodawcy RP, Business Center Club, Krajowa Izba Gospodarcza, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Polski Instytutu Sztuki Filmowej, Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, Instytut One, Instytut Biznesu, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, Polski Komitet Olimpijki, Escola Varsovia, Łazienki Królewskie, Artomed.pl, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Urząd Regulacji Energetyki, Krakowskie Forum Organizacji Społecznych PATRONATY UCZELNI WYŻSZYCH:  Szkoła Główna Handlowa, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Warszawski, Społeczna Akademia Nauk, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Politechnika Śląska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie PARTNER MIĘDZYNARODOWY: UN Global Compact GŁÓWNE PORTALE INTERNETOWE: Wirtualna Polska, money.pl GŁÓWNY PARTNER RADIOWY: Polskie Radio, Polskie Radio 24 PATRONI MEDIALNI: Polska Agencja Prasowa, Agencja Informacyjna, Interia, Zielona Interia, Polska Press, Strefa Biznesu, Energetyka 24, Biznes Alert, Pod Prąd, Wysokie Napięcie, Teraz Środowisko, EcoEkonomia.pl, Super Biznes, PepeTV, Audytorium 17, Radio dla Ciebie, Radio Poznań, Polskie Radio Białystok, Radio Łódź, Polskie Radio Lublin, Smart Me, Wykop.pl, CSR.pl, magazyn As Biznes.