2021-11-03

1.5 Dialog międzypokoleniowy. Rzeczywistość i perspektywy

Czy młodość jest największą wartością w pracy zawodowej? Czy walka między pokoleniami jest nieunikniona? Co można zrobić, aby zamiast wojny prowadzić dialog? Nad tą kwestią pochylili się uczestnicy ostatniej debaty pierwszego dnia Kongresu ESG - Polska Moc Biznesu. 

Moderatorem debaty był Jakub Pawłowski. Grupa ekspertów związanych zawodowo z kwestiami społecznymi i demograficznymi analizowała zagadnienie różnicy pokoleń oraz płynących z niej zagrożeń, ale i szans. Mieliśmy możliwość posłuchania głosów następujących specjalistów:

  • Piotr Mazurek, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej, Wiceprzewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego
  • Barbara Socha, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej
  • dr Monika Figiel, Specjalista ds. Programów Senioralnych, Caritas Polska
  • dr Antoni Kolek, Społeczna Akademia Nauk, Instytut Emerytalny
  • Aleksandra Marcinkowska, Edu Smart Training Centre Limited & UK Butterflies NGO
  • Marlena Chojecka-Bek, Dyrektor ds. szkoleń i rozwoju w PZU
  • ks. Stanisław Dziekoński, UKSW

Piotr Mazurek odniósł się do kwestii pracy dobrowolnej na rzecz społeczności:
Bardzo dużym problem, z którym się zmagamy, jest przeświadczenia młodych osób, że uczestnictwo w wolontariacie, np. pomaganiu seniorom jest przejawem “frajerstwa”. Tego typu poglądy były im wpajane między innymi przez rodziców czy nauczycieli, czyli przez osoby, które odpowiadają za ich wychowywanie.
Na szczęście ten trend się zmienia i pracodawcy obecnie często oczekują doświadczeń wolontariackich w CV. Młodzi ludzie mogą zdobywać doświadczenia w instytucjach, które wspierają inicjatywy społeczne. Rząd prowadzi konsultacje w województwach w celu stworzenia nowej strategii. Za granicą młodzi ludzie, kiedy kończą studia, wiedzą co będą robić i w jakiej instytucji będą pracować. W Polsce pracujemy nad tym, aby dopasować do potrzeb rynku pracy.

Aktualne problemy polskiej demografii przedstawiła Barbara Socha:
Polaryzacja między pokoleniami jest bardzo silnie związana z mediami. Sposób funkcjonowania mediów społecznościowych walnie się do tego przyczynia. A jednocześnie z badań wynika, że 28% Polaków uważa za najważniejszy i najbardziej wartościowy model rodziny wielopokoleniowej. Zwiększa się odsetek osób, które chcą zakładać rodziny w modelu 2+2
W społeczeństwie mianem kobiety sukcesu określamy kobietę, która skupia się na karierze zawodowej. Dlatego należy zdjąć stygmatyzację z kobiet, które postanowiły zrezygnować z pracy i skupić się na wychowaniu dzieci oraz na trosce o rodzinę. 
W Polsce rodzi się coraz mniej dzieci i w perspektywie najbliższych 20 lat to się nie zmieni, ponieważ spada nam liczba kobiet, które mogą urodzić dziecko. Widzimy też różnice edukacyjne między płciami. Młode kobiety, które wyemigrowały z małych miejscowości do dużych miast, nie chcą wracać, również dlatego, że nie są w stanie znaleźć dla siebie odpowiedniego partnera w swoim poprzednim miejscu zamieszkania.

Monika Figiel dokonała konstatacji dotyczącej wzajemnych relacji w czasie, kiedy emigracja często dzieli rodziny również na poziomie odległości.
Młodsze pokolenia nie widzą starszych pokoleń albo nie chcą ich widzieć. Wpływ na to ma w dużej mierze postęp technologiczny. Seniorzy często są wykluczeni z uczestnictwa w życiu ze względu na słabszą orientację w nowoczesnych środkach przekazu i we współczesnym języku. Młodzi ludzie czasem chcą się zaangażować, ale nie potrafią.
W najbliższych latach zmieni się struktura wiekowa społeczeństwa. W 2050 roku osoby powyżej 65 roku będą stanowić 32% społeczeństwa - obecnie stanowią 19%. Tymczasem młodsi seniorzy, często już nieaktywni zawodowo, mogą się angażować w naukę dzieci na emigracji. Bez ich wsparcia młodsze pokolenia żyjące na emigracji stracą umiejętność porozumiewania się w języku ojczystym, bowiem rodzice są zbyt zajęci pracą, aby o to zadbać.

Antoni Kolek zaznaczył, że konflikt jest wpisany w życie człowieka. Nierzadko konflikt może być twórczy i prowadzić do tworzenia nowych wartości.
Przez długi czas ze słowem młodość kojarzyliśmy szereg innych pozytywnych cech na zasadzie efektu halo. Czy zespół doświadczony “silny wiekiem” jest gorszy od zespołu “młodego i prężnego”? Jest to pewien stereotyp, który powoli odchodzi do historii.  Zadajmy sobie ważne pytanie, co możemy zaoferować młodym ludziom, żeby chcieli pozostać w Polsce.

Aleksandra Marcinkowska przedstawiła perspektywę zarówno matki, jak i bizneswoman prowadzącej międzynarodowy projekt:
Pracując za granicą widzę zaniedbanie dzieci ze strony rodziców. Zastanówmy się, w jaki sposób dziecko ma poznać swoją tożsamość, jeśli nie może się porozumieć ze swoją babcią, ponieważ rodzice nie nauczyli go języka ojczystego. Ze swojej strony uczymy seniorów korzystania z nowoczesnych komunikatorów takich jak Viber czy Skype. Osoby starsze są skarbnicą wiedzy, z której młodzi nie chcą czerpać. 
Jesteśmy w stanie wypracować rozwiązania na związane z tym problemy. Jednak nie uda nam się tego bez dialogu międzypokoleniowego.
Chciałabym również odczarować wizerunek matki wielodzietnej, która kojarzy się z osobą zaniedbaną. Ja osobiście jestem matką trójki dzieci i z powodzeniem godzę ze sobą różne role, prowadząc firmę o międzynarodowym zasięgu. 

Marlena Chojecka-Bek opowiedziała o doświadczeniu firmy zatrudniającej 4 pokolenia pracowników:
Korzystamy z doświadczeń różnych pokoleń i wykorzystujemy to w pracy. Coraz częściej wolontariat w ramach naszej organizacji łączy pokolenia. Nasi pracownicy mogą wygrać grant na własne inicjatywy prospołeczne.
Widzę, że tzw. instytucja babci jest potrzebna. W PZU często seniorki opiekują się dziećmi naszych pracowników. Chciałabym odnieść się również do Polaków mieszkających na emigracji. Posłużę się osobistym przykładem z mojej rodziny. Moja teściowa korzysta z nowych technologii, aby poczytać bajki swojej wnuczce, która mieszka w Belgii.  
Szukajmy rozwiązań, które mogą łączyć pokolenia. 


Ks. Stanisław Dziekoński w odniesieniu do konfliktu pokoleniowego przytoczył papieża Franciszka „Świat nie potrzebuje ideologii, świat potrzebuje miłości” 
Chciałbym nawiązać do tytułu panelu, w którym jest mowa o dialogu międzypokoleniowym. Dialog zakłada obecność dwóch stron, zbliżenie oraz gotowość do wspólnych działań. Zawsze istniało napięcie między pokoleniami. Pewien rodzaj napięcia między pokoleniami będzie zawsze istniał. Tym bardziej, że żyjemy w przestrzeni, która jest bardzo wymagająca. Cyfrowa rzeczywistość bardzo to determinuje. Ważne, żeby tak wychowywać młode pokolenia, żeby żyły też dla innych.
Obecnie zmagamy się z chorobami natury psychicznej, które często są następstwem cyfrowej rewolucji. 

 

DZIĘKUJEMY, ŻE JESTEŚCIE Z NAMI!

PARTNER +: TOTALIZATOR SPORTOWY, Polski Fundusz Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, PZU PARTNER: Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, PolRegio,  Eko Pak, Fortum, Columbus, BSH Bosch und Siemens Hausgeräte, Regent Warsaw Hotel, Lasy Państwowe, Adamed, Microsoft, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, PKP InterCity, Medicover, Red Snake  PARTNER ENERGETYCZNY Tauron PARTNER MOTORYZACYJNY: STELLANTIS HONOROWY PATRONAT: Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, Wicepremier, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Piotr Gliński PATRONATY MINISTERSTW: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Spotu, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Edukacji i Nauki PATRONAT MARSZAŁÓW WOJEWÓDZTWA: Opolskiego, Mazowieckiego, Świętokrzyskiego, Lubuskiego, Śląskiego, Łódzkiego, Małopolskiego, Wielkopolskiego, Dolnośląskiego, Podkarpackiego, Lubelskiego, Podlaskiego PATRONATY I PARTNERZY MERYTORYCZNI:  TOGETAIR, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , Zakład Ubezpieczeń Społecznych,  Biuro Rzecznika MiŚP, Polskie Regiony, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Pracodawcy RP, Business Center Club, Krajowa Izba Gospodarcza, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Polski Instytutu Sztuki Filmowej, Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, Instytut One, Instytut Biznesu, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, Polski Komitet Olimpijki, Escola Varsovia, Łazienki Królewskie, Artomed.pl, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Urząd Regulacji Energetyki, Krakowskie Forum Organizacji Społecznych PATRONATY UCZELNI WYŻSZYCH:  Szkoła Główna Handlowa, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Warszawski, Społeczna Akademia Nauk, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Politechnika Śląska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie PARTNER MIĘDZYNARODOWY: UN Global Compact GŁÓWNE PORTALE INTERNETOWE: Wirtualna Polska, money.pl GŁÓWNY PARTNER RADIOWY: Polskie Radio, Polskie Radio 24 PATRONI MEDIALNI: Polska Agencja Prasowa, Agencja Informacyjna, Interia, Zielona Interia, Polska Press, Strefa Biznesu, Energetyka 24, Biznes Alert, Pod Prąd, Wysokie Napięcie, Teraz Środowisko, EcoEkonomia.pl, Super Biznes, PepeTV, Audytorium 17, Radio dla Ciebie, Radio Poznań, Polskie Radio Białystok, Radio Łódź, Polskie Radio Lublin, Smart Me, Wykop.pl, CSR.pl, magazyn As Biznesu