Agenda NGO

LUDZKA TWARZ BIZNESU 2021 - Równy start dla wszystkich 
Prezentacje Organizacji Pozarządowych podczas Kongresu ESG - Polska Moc Biznesu 

3 listopada (środa) 2021


9:30 - 10:30 Rozpoczęcie "potoku społecznego" pn. Ludzka Twarz Biznesu - Równy start dla wszystkich  

10:50 - 11:00 Renata Fijałkowska, koordynator projektu Ludzka Twarz Biznesu 
 

12.00 - 12.30
Projekt i aplikacja “Usamodzielnieni” 

Potrzeby osób usamodzielniających się, Aplikacja Usamodzielnieni - krok po kroku w usamodzielnieniu, Usamodzielnienie z perspektywy pracownika jednostki pomocy społecznej.

 • Monika Krzyżanowska, Fundacja One Day
 • Joanna Nych, Fundacja One Day
 • Beata Kopyt, Kulczyk Foundation  


12:30 - 13:00 
Pomoc młodzieży usamodzielniającej się z perspektywy placówek opiekuńczo - wychowawczych

 • Damian Szwagierczak, Stowarzyszenie Domy Dziecka w Skopaniu 

 

13.00 -13.30
Pomaganie dzieciom, młodzieży i dorosłym w odkryciu i rozwinięciu ich potencjału i talentów

Pomaganie dzieciom, młodzieży i dorosłym w odkryciu i rozwinięciu ich potencjału i talentów. Jak pracować z młodzieżą w odkrywaniu ich potencjału i talentów oraz ukierunkować w wyborze dalszej ścieżki kształcenia oraz kariery, wspierania autonomii i wewnątrzsterowności.

 • Piotr Koziol, Fundacja Kwitnące Talenty. 


13.30 -14.00
Działalność placówki wsparcia dziennego (w tym w czasie pandemii)

Działalność placówki wsparcia dziennego jako formy opieki nad dzieckiem i młodzieżą oraz działania na rzecz wsparcia rodziny. Działalność placówki podczas pandemii covid-19.

 • Michał Chrzan, Stowarzyszenie Szansa

 

14:00 - 14:30 
Dosrosłość osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprężoną 

Działalność placówek Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy, Zespół Wczesnego Wspomagania, Środowiskowy Dom Samopomocy „Magiczny Dom” (wcześniej: Oddział Wsparcia dla Dorosłych).

 • Anna Kapusta, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. 


14:30 - 15:00 

Formy opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym

Formy opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym po wczesnej diagnozie oraz bariery w realizacji funkcji placówki na przykładnie wybranej placówki

 • Jolanta Musiał, Dyrektor Przedszkola Integracyjnego Kęty. 

 

15:00 - 15:30
Wczesne diagnozowanie dzieci z dysfuncjami rozwojowymi najwłaściwszym kluczem Zdrowego Społeczeństwa 

 • Małgorzata Janik - Jankowska, ekspert MEN, neuologopeda, Instytut Komplementarnego Wsparcia Rodziny FOREST

 

15:30 - 16:00 
Budowanie odporności przez samoświadomość

 • Anna Lewczuk, Conscious Living & Executive Coach | Holistic health practitioner | Certified Lifebook Leader

 

16:00 - 16:30

Działalność społeczna w dobie pandemii – czy Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS zdało ten trudny egzamin?

 • Marta Grabek-Niekraszewicz, Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KRAFOS


16:30 - 17:00 
Osoby z Niepełnosprawnościami i rynek pracy – synteza celów społecznych i gospodarczych

 • Przemysław Żydok, Fundacja Aktywizacja


17:00 - 17:30 
Podsumowanie "potoku społecznego" pn. Ludzka Twarz Biznesu - Równy start dla wszystkich 

 • Kinga Jurga, prowadząca Kongres ESG Polska Moc Biznesu
 • Artur Beck, oraganizator PMB / Prezes Fundacji Pozytywnych Idei
 • Agata Śmieja, organizator PMB / Prezes Fundacji Czyste Powietrze
 • Renata Fijałkowska, koordynator "Ludzka Twarz Biznesu" 
 • Jakub Pawłowski, redaktor naczelny multimedialnego Raportu Kilimatycznego TOGETAIR