Agenda

KONGRES ESG

7 listopada 2022 PGE Narodowy

 

9:20 Panel inauguracyjny: BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE UE - WYZWANIA GOSPODARCZE, SPOŁECZNE I ŚRODOWISKOWE

(panel międzynarodowy)

 

 

Environmental 
Środowisko

 

                

 

Social responsibility
Społeczeństwo

 

                 

 

corporate Governance 
Gospodarka 

 

1E. Oszczędzanie energii w dobie kryzysu

 

1S. Wspacie na niespotykaną skalę – Covid i wojna w Ukrainie

 

1G. Kryzys i wojna – jakie wnioski wyciągnie polska gospodarka?

         

KEY NOTE:
Mikro działania dają makro efekt

  KEY NOTE:
Dobroczynność i społeczna odpowiedzialność a wizerunek firmy
  KEY NOTE:
Narzędzia wsparcia dla przedsiębiorców
         
2E. Reputacja marki a zrównoważony rozwój - czy biznes wciąż inwestuje w ekologię?   2S. Efektywne finansowanie polskiego sportu   2G. Polska i UE – wizja zmieniającego się świata
         
KEY NOTE:
OZE strategią nowoczesnej marki
  KEY NOTE:
Aktywność fizyczna pracowników
  KEY NOTE:
Nowe mocarstwa europy – geopolityczna zmiana europejskiej szachownicy
         

3E. Energia przyszłości - rozwój OZE i polski atom

 

3S. Nowoczesne zarządzanie kulturą

 

3G. Jak pozyskać zagraniczne fundusze - rozwój polskich firm

         
KEY NOTE:
Zeroemisyjna energia atomowa 
  KEY NOTE:
Kobieta – rola społeczna a awans zawodowy
   
         
4E. Jakich domów i mieszkań potrzebujemy?   4S. Rosnące ceny żywności a przyzwyczajenia i potrzeby konsumentów   4G. Różnorodność w biznesie - imigracja, różnice kulturowe, inkluzywność
         

KEY NOTE:
Czy stać nas na ekologiczne domy i miasta?

 

 

 

KEY NOTE:
Zarządzanie różnorodnością w praktyce

         
         
         

5E. Gospodarka obiegu zamkniętego – big idea a działania

 

5S. Upowszechnienie sportu wśród pracowników,
przeciwdziałanie chorobom, sposób na zdrowych
pracowników i systemy zachęt

 

5G. Cyfryzacja i bezpieczeństwo cyfrowe – czy technologia pomoże w kryzysie?

         
         
         

6E. Zielone czy czerwone światło dla elektromobilności?

 

6S. Ludzka twarz biznesu – jak skutecznie połączyć NGOsy z Biznesem

 

6G. Raportowanie ESG - doświadczenia w Polsce i na świecie

         

KEY NOTE:
Powrót do kolei

 

KEY NOTE:
Sukces dialogu

 

KEY NOTE:
Jak uniknąć zagrożeń związanych z wdrażaniem ESG

         
7E. Dekarbonizacja – przyszłość efektywnego ciepłownictwa   7S. Kobiety sukcesu    

 

 

 

PODSUMOWANIE

KATASTROFY EKOLOGICZNE XXI WIEKU - SKUTKI SPOŁECZNE, GOSPODARCZE, ŚRODOWISKOWE - CZY ROZWIĄZANIEM MOŻE BYĆ ESG?

 

 

 

 

 

   

OKRĄGŁE STOŁY

 

 

   
OKRĄGŁY STÓŁ 1:
Redukcja śladu węglowego w firmach
  OKRĄGŁY STÓŁ 2: 
Zrównoważony rozwój regionów
 

OKRĄGŁY STÓŁ 3:
Wyzwania ESG - jak rozpocząć raportowanie?

         
OKRĄGŁY STÓŁ 4: 
GOZ w praktyce
  OKRĄGŁY STÓŁ 5: 
III sektor filarem społecznych zmian
  OKRĄGŁY STÓŁ 6:
Innowacyjność i nauka