Agenda

DZIEŃ I – SPOŁECZEŃSTWO

Wizja polskiego społeczeństwa w kontekście odpowiedzialności społecznej. Co wspiera rozwój społeczny, a co go ogranicza: rola edukacji, ochrony zdrowia, systemów zarządzania, efektywności i skali działania. Znaczenie kultury, sportu i rodziny w rozwoju jednostki i grup społecznych. Jak efektywnie budować dialog międzypokoleniowy: bezpieczna przyszłość młodzieży i aktywizacja osób starszych. Rola państwa w zmianach społecznych (Polski Ład).

8:00 Śniadanie prasowe: Tauron Polska Energia i  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

9:00 Otwarcie:

· Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej
· Andrzej Malinowski, Prezeydent Pracodawców RP - Power Generation

 

9:30  Panel 1.1 Wizja Polskiego Społeczeństwa w kontekście odpowiedzialności społecznej

Moderator: Krzysztof Olszewski, Redaktor WP.pl.

1.    prof. Piotr Wachowiak, Rektor Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie
2.    Mirosław Gilarski, Doradca Dyrektora Generalnego, Lasy Państwowe
3.    Patryk Demski, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju, TAURON Polska Energia S.A.
4.    Wojciech Surmacz, Prezes Zarządu, Polska Agencja Prasowa
5.    Tomasz Robaczyński, Członek Zarządu, BGK
6.    Renata Fijałkowska, Przedstawiciel Województwa Małopolskiego na rzecz osób wykluczonych społecznie

 

10:50 Panel 1.2 Społeczna rola aktywności fizycznej i sportu 

Moderatorka: Kinga Jurga, dziennikarka

1.    Marcin Nowak, Dyrektor Współpracy Międzynarodowej i Projektów Sportowych Polskiego Komitetu Olimpijskiego 
2.    Olgierd Cieślik, Prezes Zarządu, Totalizator Sportowy
3.    Daniel Gryt, Dyrektor ds. Komunikacji i Marketingu, TAURON Polska Energia S.A.
4.    Wiesław Wilczyński, Prezes, FC Barcelona Escola Varsovia
5.    Dariusz Piekut, Członek Zarządu, AZS Warszawa
6.    Marian Kmita, Dyrektor ds. Sportu, Telewizja Polsat
7.    Piotr Szefer, Dyrektor Biura Zarządu, PZPN

  

12:20  Panel 1.3 Wpływ pandemii na zdrowie fizyczne i psychiczne Polaków 

Moderatorka: Kinga Jurga, dziennikarka

1.    Dr hab. n. med. Piotr Dziechciarz, Warszawski Uniwersytet Medyczny
2.    Andrzej Mądrala, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych
3.    Monika Tomaszewska, Dyrektor Departamentu Strategii i Innowacji Medycznych, Grupa Luxmed
4.    Katarzyna Dubno, Dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych i Ekonomiki Zdrowia, Adamed Pharma S.A.
5.    Agata Swornowska-Kurto, Prezes Zarządu, Instytut One - Zdrowie i Harmonia
6.    Maria Rothert-Proniewicz – Generalna Dyrekcja, Lasy Państwowe
7.    Marta Grabek-Niekraszewicz, KRAFOS (Krakowskie Forum Organizacji Społecznych) 

 

14:10 Panel 1.4 Kultura jako fundament budowania tożsamości obywatelskiej

Moderator: Jakub Pawłowski, dziennikarz, publicysta 

1.    Mateusz Adamkowski, Dyrektor Departamentu Mecenatu Państwa, Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
2.    Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor, Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społec-zeństwa Obywatelskiego
3.    Rafał Wiśniewski, Dyrektor, Narodowe Centrum Kultury
4.    prof. Zbigniew Wawer, Dyrektor Muzeum Łazienek Królewskich
5.    Marcin Przyłęcki, Dyrektor ds. sponsoringu PZU

 

15:40 Panel 1.5 Dialog międzypokoleniowy. Rzeczywistość i perspektywy

Moderator: Jakub Pawłowski, dziennikarz, publicysta 

1.    Piotr Mazurek, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej, Wiceprzewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego
2.    Barbara Socha, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej
3.    dr Monika Figiel, Specjalista ds. Programów Senioralnych, Caritas Polska
4.    dr Antoni Kolek, Społeczna Akademia Nauk, Instytut Emerytalny
5.    Aleksandra Marcinkowska, Edu Smart Training Centre Limited & UK Butterflies NGO
6.    ks. Stanisław Dziekoński, UKSW

 

17:00 Podsumowanie "potoku społecznego" pn. Ludzka Twarz Biznesu - Równy start dla wszystkich 

  • Kinga Jurga, prowadząca Kongres ESG Polska Moc Biznesu
  • Artur Beck, organizator PMB 
  • Agata Śmieja, organizator PMB 
  • Renata Fijałkowska, koordynator "Ludzka Twarz Biznesu" 

 

DZIEŃ II – GOSPODARKA

Współczesne szanse i wyzwania społeczno-gospodarcze. Plan Odbudowy dla Europy i Polski Ład. Odpowiedzialność gospodarcza państwa i biznesu wobec społeczeństwa. Co musimy zmienić by stać się jednym z europejskich liderów? Finansowanie i promocja polskich marek. Niezależność gospodarcza kraju i szanse, jakie daje jego geopolityczne położenie: atrakcyjność inwestowania i współpraca międzynarodowa.

8:00 Śniadanie prasowe: Polska Agencja Inwestycji i Handlu

9:00 Otwarcie:

·    Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów - wideo
·    Paweł Borys, Prezes Zarządu  Polski Fundusz Rozwoju
·    Ryszard Pazdan, Business Centre Club

 

9:30 Panel 2.1 Silna gospodarka szansą na rozwój polskiego społeczeństwa

Moderatorka: Kinga Jurga, dziennikarka

1.    Artur Soboń, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Rozwoju Lokalnego
2.    Paweł Borys, Prezes Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju 
3.    Przemysław Kurczewski, Zastępca Dyrektora, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
4.    Waldemar Skomudek, Wiceprezes Zarządu, TAURON Dystrybucja
5.    Radosław Kwiecień, Członek Zarządu, BGK 
6.    Paweł Wojciechowski, Wiceprezydent i Główny Ekonomista Pracodawców RP
 

10:50 Panel 2.2 Rozwój biznesu w Polsce w średniej i długiej perspektywie. Czego polska gospodarka potrzebuje, by efektywnie konkurować w nowych warunkach otoczenia?

Moderator: Krzysztof Olszewski, WP.pl

1.    Konrad Szeląg, Wicedyrektor Biura Analiz i Strategii Agencja Rozwoju Przemysłu
2.    Artur Martyniuk, Prezes Zarządu, Polregio
3.    Konrad Pokutycki, Prezes Zarządu, BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego
4.    Paweł Jakubik, Dyrektor ds. Transformacji Cyfrowej w Chmurze, Microsoft 
5.    Kamil Rybikowski, Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
6.    prof. Konrad Raczkowski, Dyrektor Centrum Gospodarki Światowej UKSW 
7.    Damian Olko, ekspert WEI 
 

 

12:20 Panel 2.3 Jak wspierać polski biznes, zwiększając jego konkurencyjność na rynkach międzyna-rodowych?

Moderator: Jakub Pawłowski, dziennikarz, publicysta 

1.    Jakub Jankowski, Dyrektor, Departament Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów
2.    Łukasz Grabowski, Zastępca Dyrektora Centrum Eksportu, PAIH
3.    Tomasz Zjawiony, Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej, Prezes Regionalnej Izby Gospo-darczej w Katowicach 
4.    Paweł Chrupek, Dyrektor Wydziału Interwencji Procesowych, Biuro Rzecznika MŚP
5.    Karolina Czekaj, Dyrektor ds. Finansów Korporacyjnych i Inwestycji, Adamed Pharma S.A 
6.    Wojciech Warski, Wiceprezydent Pracodawców RP, Przewodniczący Platformy Gospodarka Przyszłości


14:10 Panel 2.4 Cyfryzacja: kluczowy aspekt w rozwoju polskiej gospodarki i społeczeństwa 

Moderator: Przemysław Białkowski, Interia.pl

1.    Przemysław Koch – Dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki
2.    Wojciech Janek, Wicedyrektor Programu GovTech Polska
3.    Paweł Jakubik, Członek zarządu Microsoft
4.    Izabela Banaś, Zastępca Dyrektora, Departament Analiz i Strategii, PARP
5.    Michal Kantor, Chief New Technologies & Digital Transformation, Adamed Pharma S.A.
6.    Leszek Chwalik, Wiceprezes Zarządu, TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o.
7.    Przemysław Kurczewski, Zastępca Dyrektora, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju


15:40 Panel 2.5 Rola kobiet w społeczeństwie obywatelskim i współczesnej gospodarce

Moderator: Agnieszka Zaręba, Radio Zet

1.    Anna Gembicka, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Lokalnych Inicjatyw Społecznych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
2.    Marta Lewandowska, Wicedyrektor programu GovTech Polska
3.    Magdalena Kasiewicz, Customer Success Lead, Microsoft
4.    Aleksandra Bluj, Członek Zarządu, GPW Banchmark
5.    Katarzyna Seroka, Fundacja  Terra Nostra
6.    Marlena Chojecka – Bek, Dyrektor ds. Szkoleń i Rozwoju, PZU 
7.    Agata Śmieja, Prezes, Fundacja Czyste Powietrze
8.    Anna Potocka-Domin, UN Global Compact Network Poland 

17:00 Panel 2.6 Cele zrównoważonego rozwoju fundamentem strategicznego rozwoju firmy

Moderator: dr Aleksandra Stanek-Kowalczyk – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

1.    Tomasz Gasiński, Dyrektor w Zespole ds. Zrównoważonego Rozwoju, Deloitte Central Europe
2.    Mirosław Kachniewski, Prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych
3.    Maria Krawczyńska, Dyrektor Biura CSR i Zrównoważonego Rozwoju, BNP Paribas
4.    Katarzyna Szwarc, Pełnomocniczka Ministra Finansów ds. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego
5.    Łukasz Niewola, Dyrektor Komunikacji Korporacyjnej i PR, Grupa Luxmed
6.    Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes, Związek Banków Polskich 
7.    Joanna Molik, Executive Director, Industry Digital Strategist, Worldwide Financial Services, Microsoft


18:30 Wręczenie nagród Instytutu Biznesu

  • Uroczystość wręczenia tytułów „Ambasador” oraz przyznania Certyfikatów Jakości Instytutu Biznesu. Nagrody są przyznawane od 2018 roku. Instytut Biznesu w ten sposób promuje aktywności gospodarcze, które są godne naśladowania.

DZIEŃ III –  ŚRODOWISKO

Realna odpowiedzialność społeczna wobec środowiska a zjawiska greenwashingu. Racjonalne wykorzystanie działalności proekologicznej dla dobra społecznego. Jak zachować równowagę między ekonomią a ekologią? Technologie i rozwiązania, na które warto stawiać: zaawansowane technologie cyfrowe, energetyczne i innowacyjne tworzywa. Które rozwiązania będzie można wdrożyć już za chwilę, a na które jeszcze przyjdzie nam poczekać? Jak zintegrować działania rządu, samorządów, nauki i biznesu, aby osiągnąć efekt synergii i skali?

8:00 śniadanie prasowe: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i Polski Fundusz Rozwoju oraz Związek Pracodawców Producentów Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK

9.00 Otwarcie:

·    Anna Moskwa, Minister Klimatu i Środowiska 
·    Bartłomiej Pawlak, Wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju
·    Wojciech Kamieniecki, Dyrektor NCBR

 

9:30 Panel 3.1 Megatrend ekologiczny: pomiędzy niezbędnym krokiem cywilizacyjnym a międzyna-rodowym populizmem

 

Moderator: Jakub Wiech, Defence24.pl

1.    Małgorzata Golińska, Sekretarz stanu, Główny Konserwator Przyrody, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
2.    Bartłomiej Pawlak, Wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju
3.    Wojciech Hann, Prezes Zarządu, BOŚ Bank
4.    Wojciech Kamieniecki, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
5.    Bartłomiej Orzeł, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Czystego Powietrza 
6.    Krystian Szczepański – Dyrektor, IOŚ-PIB
7.    Marek Lachowicz, ekspert WEI
8.    Piotr Łyczko, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

 

POWER SPEECH – Bartłomiej Orzeł, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Czystego Powietrza

 

10:50 Panel 3.2 Droga do zeroemisyjności: szanse i zagrożenia dla gospodarki i bezpieczeństwa energetycznego Polski

Moderator: Jakub Wiech, Defence24.pl

1.    Artur Michalski, Wiceprezes Zarządu, NFOŚiGW
2.    Tomasz Tomasiak, Dyrektor Biura Transformacji Energetycznej Polskiego Funduszu Rozwoju
3.    Włodzimierz Pomierny, Kierownik Projektu Morska Energetyka Wiatrowa, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A
4.    Mirosław Kowalik, Prezes, Westinghouse Polska
5.    Izabela Van den Bossche, Wiceprezes ds. Komunikacji, City Solutions, Fortum
6.    Marek Chraniuk, Prezes Zarządu PKP Intercity
7.    Kamil Wyszkowski, UN Global Compact Network Poland 


12:20 Panel 3.3 Domy, samochody i miasta. Zielona energia i elektromobilność w Polsce 

 

POWER SPEECH – Maciej Mazur, Prezes, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych

 

Moderatorka: Kinga Jurga, dziennikarka

1.    Rafał Kręcisz, Dyrektor Departamentu Transportu Zeroemisyjnego, NFOŚiGW
2.    Szymon Byliński, Dyrektor Departamentu Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej, Minister-stwo Klimatu i Środowiska
3.    Artur Warzocha, Prezes Zarządu, TAURON Nowe Technologie S.A.
4.    Mariusz Wdowczyk, Prezes Zarządu ARP E-VEHICLES
5.    Michał Gondek, Dyrektor Pionu Techniczno-Inwestycyjnego Columbus Energy S.A.
6.    Paweł Wideł, Prezes, Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych przy Kon-federacji Lewiatan
7.    Tomasz Zjawiony, Wiceprezes, Krajowa Izba Gospodarcza, Prezes Regionalnej Izby Gospo-darczej w Katowicach
 


14:10 Panel 3.4 Bilans reform prawa odpadowego  

Moderator: Jakub Pawłowski, dziennikarz, publicysta 

1.    Jacek Ozdoba, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska - wideo
2.    Joanna Darska, Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
3.    Krzysztof Baczyński, Prezes Zarządu, EKO-PAK
4.    dr inż. Jacek Pietrzyk, Ekspert ds. Gospodarki Odpadami, Business Centre Club
5.    Krystian Szczepański, Dyrektor, IOŚ-PIB
6.    Wojciech Konecki, Wiceprezes KIG, Prezes Applia Związek Producentów AGD
7.    Szymon Piotr Dziak-Czekan, Prezes Zarządu, Polski Recykling


15:40 Panel 3.5 Wspólna odpowiedzialność za dobrostan przyszłych pokoleń - zrównoważony rozwój regionów i polskiej wsi

Moderator: Jakub Pawłowski, dziennikarz, publicysta 

1.    Nina Dobrzyńska, Dyrektor Departamentu Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
2.    Magdalena Dziczek, Dyrektor Biura Zarządu EKO-PAK
3.    Paweł Kaczmarek, Fundacja Terra Nostra 
4.    Antoni Konopka, Członek Zarzadu Województwa Opolskiego 
5.    Jacek Ławrecki, Dyrektor ds. Komunikacji, Fortum Power and Heat Polska
6.    Agnieszka Rozwadowska, Pełnomocnik Zarządu, Columbus Energy S.A.
7.    Jakub Manicki, Prezes Zarządu RedSnake


17:00 Podsumowanie Kongresu ESG Polska Moc Biznesu 2021

  • Kinga Jurga, prowadząca Kongres ESG Polska Moc Biznesu
  • Artur Beck, oraganizator PMB 
  • Agata Śmieja, organizator PMB