• KONGRES ESG
    Polska Moc

    BIZNESU

    7 LISTOPADA 2022
    Studio online,
    PGE Narodowy, Warszawa

Kongres ESG Polska Moc Biznesu - 3,4,5 listopada 2021 - podsumowanie organizatorów

POLSKA MOC BIZNESU

Polska Moc Biznesu to kongres, który porusza tematy społeczne, gospodarcze, ekologiczne, zarządzania biznesem oraz zdrowia publicznego. Umożliwia wymianę wspólnych idei w biznesie i poszukiwania synergii działań, które pomogą w budowaniu silnego społeczeństwa.
 

Misją Polskiej Mocy Biznesu jest stworzenie bilansu i wypracowanie korzyści wynikających ze współpracy na linii biznes – społeczeństwo. Poza biznesem na kongresie spotkają się przedstawiciele instytucji naukowych, samorządowych, pozarządowych oraz administracji centralnej.

patronat

Bloki tematyczne